Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacja...

Reklama
Konkurs ofert: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacja prawna
Nabór od 06.11.2019 do 27.11.2019 15:30
Starostwo Powiatowe w Bochni
Łączny budżet 128,04 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 64,02 tys. PLN
Zarząd Powiatu w Bochni ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zadań w zakresie edukacji prawnej na terenie powiatu bocheńskiego w 2020 r.

Przedmiotem konkursu jest:

1) powierzenie prowadzenia, w roku 2020 na terenie powiatu bocheńskiego, Punktu Nr 1, przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w następujących lokalizacjach: Drwinia i Rzezawa, w tym realizacja co najmniej jednego zadania na rok z zakresu edukacji prawnej,

2) powierzenie prowadzenia, w roku 2020 na terenie powiatu bocheńskiego, Punktu Nr 4, przeznaczonego na świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, w następujących lokalizacjach: Lipnica Murowana, Łapanów, Trzciana i Żegocina, w tym realizacja co najmniej jednego zadania na rok z zakresu edukacji prawnej.

Realizacja przedmiotu konkursu powinna odbywać się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz rozporządzeń wykonawczych.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 128 040,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści złotych), w tym na realizację zadania w zakresie edukacji prawnej 7 920,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) tj.:

1) na prowadzenie Punktu Nr 1, przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – 64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych),w tym na realizację zadania w zakresie edukacji prawnej: 3 960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych)

2) na prowadzenie Punktu Nr 4, przeznaczonego na świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej – 64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych), w tym na realizację zadania w zakresie edukacji prawnej: 3 960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych).

Terminy i sposób przygotowania i składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 27 listopada 2019 roku.

Podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta może być złożona na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na:

1) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo

2) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Oferty należy składać w formie pisemnej na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wlk. 31, 32-700 Bochnia, w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa, a nie data nadania.

Reklama