Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacja...

Reklama
Konkurs ofert: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacja prawna
Nabór od 06.11.2019 do 27.11.2019 15:30
Starostwo Powiatowe w Bochni
Łączny budżet 128,04 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 64,02 tys. PLN
Zarząd Powiatu w Bochni ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zadań w zakresie edukacji prawnej na terenie powiatu bocheńskiego w 2020 r.

Przedmiotem konkursu jest:

1) powierzenie prowadzenia, w roku 2020 na terenie powiatu bocheńskiego, Punktu Nr 1, przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w następujących lokalizacjach: Drwinia i Rzezawa, w tym realizacja co najmniej jednego zadania na rok z zakresu edukacji prawnej,

2) powierzenie prowadzenia, w roku 2020 na terenie powiatu bocheńskiego, Punktu Nr 4, przeznaczonego na świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, w następujących lokalizacjach: Lipnica Murowana, Łapanów, Trzciana i Żegocina, w tym realizacja co najmniej jednego zadania na rok z zakresu edukacji prawnej.

Realizacja przedmiotu konkursu powinna odbywać się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz rozporządzeń wykonawczych.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 128 040,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści złotych), w tym na realizację zadania w zakresie edukacji prawnej 7 920,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) tj.:

1) na prowadzenie Punktu Nr 1, przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – 64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych),w tym na realizację zadania w zakresie edukacji prawnej: 3 960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych)

2) na prowadzenie Punktu Nr 4, przeznaczonego na świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej – 64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych), w tym na realizację zadania w zakresie edukacji prawnej: 3 960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych).

Terminy i sposób przygotowania i składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 27 listopada 2019 roku.

Podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta może być złożona na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na:

1) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo

2) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Oferty należy składać w formie pisemnej na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wlk. 31, 32-700 Bochnia, w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa, a nie data nadania.

Reklama