Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Nabór od 06.11.2019 do 24.11.2019 23:59
Centrum Promocji i Rozowju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, ul. Narutowicza 8/10 90-135 Łódź, tel. (42) 207 73 39; 509 899 449; fax: (42) 207 73 38, poprzez umówienie się z wyprzedzeniem na spotkanie doradcze, mailowo lub telefonicznie. Osoby do kontaktu:Małgorzata Stępień Dudek mstepien@opus.org.plWioletta Gawrońska wgawronska@opus.org.plKatarzyna Książczak kksiazczak@opus.org.plKrzysztof Smug ksmug@opus.org.plMagdalena Korczyk Waszak mkorczykwaszak@opus.org.pl
Łączny budżet 70 tys. PLN
Od 100% do 100% dofinansowania
Dotacje od 5 tys. do 5 tys. PLN
Organizacje pozarządowe, Dorośli, Wolontariusze
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach konkursu pn. „OWES NA LEPSZY START – REGION” edycja 2020 ogłasza nabór na: PAKIETY ROZWOJOWE dla grup nieformalnych, które planują założyć organizację prowadzącą działalność ekonomiczną oraz dla organizacji pozarządowych planujących swój dalszy rozwój i uruchomienie działalności ekonomicznej.

O pakiety rozwojowe mogą ubiegać się grupy nieformalne, organizacje z terenu powiatów: powiatów bełchatowskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, miasta Piotrków Trybunalski, radomszczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego,

W ramach pakietu rozwojowego grupa nieformalna/organizacja pozarządowa otrzymuje:

  • wsparcie doradcy rozwojowego przez okres 10 miesięcy;
  • szkolenie z zakresu zakładania organizacji oraz prowadzenia księgowości;
  • wyjazd na wizytę studyjną minimum 1 przedstawiciela/przedstawicielki grupy/organizacji;
  • mikrowsparcie w kwocie 5000 zł na rozwój organizacji;
  • możliwość skorzystania z doradztwa specjalistycznego: prawnego, księgowego, finansowego,

Mikrowsparcie może być przeznaczone na pokrycie kosztów rozwoju instytucjonalnego grupy nieformalnej lub organizacji – szkolenia zespołu/kadry, zakup sprzętu, usługi promocyjne i marketingowe i inne, na pokrycie kosztów realizacji pilotażowych działań (np. warsztatów) budujących doświadczenie organizacji w obszarze działalności ekonomicznej.

Okres realizacji działań w projekcie to max. 10 miesięcy – od 01.01.2020 r. do 31.10.2020 r.

Wnioski składane są wyłącznie drogą mailową na adres mhibner@opus.org.pl.

Termin składania wniosków: 24.11.2020 r. do godziny 23.59.

Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, ul. Narutowicza 8/10 90-135 Łódź, tel. (42) 207 73 39; 509 899 449; fax: (42) 207 73 38, poprzez umówienie się z wyprzedzeniem na spotkanie doradcze, mailowo lub telefonicznie. Osoby do kontaktu:
Małgorzata Stępień Dudek mstepien@opus.org.pl
Wioletta Gawrońska wgawronska@opus.org.pl
Katarzyna Książczak kksiazczak@opus.org.pl
Krzysztof Smug ksmug@opus.org.pl
Magdalena Korczyk Waszak mkorczykwaszak@opus.org.pl

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020”.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020)

Reklama