Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Nabór od 06.11.2019 do 24.11.2019 23:59
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, ul. Narutowicza 8/10 90-135 Łódź, tel. (42) 207 73 39; 509 899 449; fax: (42) 207 73 38, poprzez umówienie się z wyprzedzeniem na spotkanie doradcze, mailowo lub telefonicznie. Osoby do kontaktu:Agnieszka Furmaniak afrumaniak@opus.org.plWioletta Gawrońska wgawronska@opus.org.plMonika Hibner mhibner@opus.org.plKrzysztof Smug ksmug@opus.org.pl.
Łączny budżet 60 tys. PLN
Od 100% do 100% dofinansowania
Dotacje od 5 tys. do 5 tys. PLN
Organizacje pozarządowe, Dorośli, Wolontariusze
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach konkursu pn. „OWES NA LEPSZY START” - EDYCJA – MIASTO ŁÓDŹ 2020 ogłasza nabór na: PAKIETY ROZWOJOWE dla grup nieformalnych, które planują założyć organizację prowadzącą działalność ekonomiczną oraz dla organizacji pozarządowych planujących swój dalszy rozwój i uruchomienie działalności ekonomicznej;

W ramach pakietu rozwojowego grupa nieformalna/organizacja pozarządowa z terenu m. Łodzi otrzymuje:

  • wsparcie coacha / doradcy rozwojowego przez okres 10 miesięcy;
  • szkolenie z zakresu zakładania organizacji oraz prowadzenia księgowości;
  • wyjazd na wizycie studyjnej minimum 1 przedstawiciela/przedstawicielki grupy/organizacji;
  • mikrowsparcie w kwocie 5000 zł na rozwój swojej organizacji ;
  • dostęp do bezpłatnej przestrzeni coworkingowej (sale warsztatowe, konferencyjne i indywidualne miejsca pracy)
  • możliwość skorzystania z doradztwa specjalistycznego: prawnego, księgowego, finansowego, itp.

Mikrowsparcie może być przeznaczone na pokrycie kosztów rozwoju instytucjonalnego grupy nieformalnej lub organizacji – szkolenia zespołu/kadry, zakup sprzętu, usługi promocyjne i marketingowe i inne, na pokrycie kosztów realizacji pilotażowych działań (np. warsztatów) budujących doświadczenie organizacji w obszarze działalności ekonomicznej.

Okres realizacji działań w ramach mikrowsparcia to max. 10 miesięcy – od 01.01.20 r. do 31.10.20 r.

Wnioski składane są wyłącznie mailowo na adres apakowska@opus.org.pl

Termin składania wniosków 24.11.2019 do godziny 23.59.

Wniosek aplikacyjny, regulamin konkursu wraz załącznikami dostępne są na stronie internetowej konkursu:

https://opus.org.pl/lodz-konkurs-na-pakiety-rozwojowe-5000-na-dobry-start-13429

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, ul. Narutowicza 8/10 90-135 Łódź, tel. (42) 207 73 39; 509 899 449; fax: (42) 207 73 38, poprzez umówienie się z wyprzedzeniem na spotkanie doradcze, mailowo lub telefonicznie.

Osoby do kontaktu:
Agnieszka Furmaniak afrumaniak@opus.org.pl
Wioletta Gawrońska wgawronska@opus.org.pl
Monika Hibner mhibner@opus.org.pl
Krzysztof Smug ksmug@opus.org.pl.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020) oraz w ramach Łódzkiego Centrum Obywatelskiego finansowanego z budżetu miasta Łodzi.

Reklama