Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej nr 13 i 14 ul. Matejki...

Reklama
Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej nr 13 i 14 ul. Matejki 50 w Poznaniu oraz edukacja prawna
Nabór od 30.10.2019 do 21.11.2019 23:59
Wydział Organizacyjny
Łączny budżet 127,68 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 127,68 tys. PLN
Miasto Poznań, Wydział Organizacyjny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej nr 13 i 14 ul. Matejki 50 w Poznaniu oraz edukacji prawnej w okresie od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  1. Prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej nr 13 i 14 w Poznaniu w następującej lokalizacji: Urząd Miasta Poznania ul. Matejki 50.

Punkt nr 13 w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - wyznaczona specjalizacja: sprawy mieszkaniowe.

Punkt nr 14 w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - wyznaczona specjalizacja: nieodpłatna mediacja.

Dyżury punktów w dniach:

  • punkt 13: poniedziałek-piątek w godz. 11:30 - 15:30,
  • punkt 14: poniedziałek-piątek w godz. 15:30 - 19:30.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji punktów oraz godzin dyżurów w  ww. punktach.  Organizator konkursu (m. Poznań) zapewni wyposażenie zgodne z przepisami wykonawczymi do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 poz. 294). W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze m.Poznania. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nastąpi na żądanie Prezydenta Miasta Poznania. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie spowoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

Dopuszcza się złożenie ofert na realizację zadania nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub ofert na nieodpłatną pomoc prawną (zgodnie z art. 11 ust. 2b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

 

      2. Prowadzenie działań z zakresu edukacji prawnej.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama