Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NR 10 OS. WŁ...

Reklama
POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NR 10 OS. WŁ. ŁOKIETKA 104 W POZNANIU ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ W OKRESIE OD 2 STYCZNIA 2020 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R
Nabór od 30.10.2019 do 21.11.2019 23:59
Wydział Organizacyjny
Łączny budżet 63,84 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 63,84 tys. PLN
Miasto Poznań, Wydział Organizacyjny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NR 10 OS. WŁ. ŁOKIETKA 104 W POZNANIU ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ W OKRESIE OD 2 STYCZNIA 2020 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R..
  1. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nr 8 w Poznaniu w następującej lokalizacji: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 os. Władysława Łokietka 104; dyżury w dniach poniedziałek-piątek w godz. 15:00- 19:00

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji punktów oraz godzin dyżurów. W ww. punktach  Organizator konkursu (m. Poznań) zapewni wyposażenie zgodne z przepisami wykonawczymi do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 poz. 294). W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze m.Poznania. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nastąpi na żądanie Prezydenta Miasta Poznania. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie spowoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
 

      2. Prowadzenie działań z zakresu edukacji prawnej.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama