Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NR 10 OS. WŁ...

Reklama
POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NR 10 OS. WŁ. ŁOKIETKA 104 W POZNANIU ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ W OKRESIE OD 2 STYCZNIA 2020 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R
Nabór od 30.10.2019 do 21.11.2019 23:59
Wydział Organizacyjny
Łączny budżet 63,84 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 63,84 tys. PLN
Miasto Poznań, Wydział Organizacyjny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NR 10 OS. WŁ. ŁOKIETKA 104 W POZNANIU ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ W OKRESIE OD 2 STYCZNIA 2020 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R..
  1. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nr 8 w Poznaniu w następującej lokalizacji: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 os. Władysława Łokietka 104; dyżury w dniach poniedziałek-piątek w godz. 15:00- 19:00

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji punktów oraz godzin dyżurów. W ww. punktach  Organizator konkursu (m. Poznań) zapewni wyposażenie zgodne z przepisami wykonawczymi do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 poz. 294). W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze m.Poznania. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nastąpi na żądanie Prezydenta Miasta Poznania. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie spowoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
 

      2. Prowadzenie działań z zakresu edukacji prawnej.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama