Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundusze na współpracę w regionie Morza Bałtyckiego

Reklama
Nabór od 19.11.2019 do 12.02.2020 15:00
Instytut Szwedzki
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Portal Wrota Warmii i Mazur podał, że 19 listopada 2019 r. rozpocznie się nabór na projekty współfinansowane ze środków Instytutu Szwedzkiego. Dotyczy on tzw. funduszu zalążkowego (seed money) dla projektów współpracy w regionie Morza Bałtyckiego i w obszarze objętym Partnerstwem Wschodnim.

Projekty powinny wpisywać się w cele i priorytety Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Nabór skierowany jest do organizacji, które chciałby rozwinąć współpracę poświęconą zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu, środowisku, a także sferze społecznej wokół Bałtyku.

Podstawowe informacje o naborze:

  • główny wnioskodawca (lider projektu) powinien pochodzić ze Szwecji, 
  • aplikować mogą również podmioty z Polski, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Danii, Estonii, Finlandii, Gruzji, Niemiec, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy,
  • wniosek musi obejmować przynajmniej trzy podmioty z trzech różnych państw uprawnionych do pomocy,
  • projekt może trwać nie dłużej niż 18 miesięcy,
  • projekt może ubiegać się o środki od 100 000 koron szwedzkich (SEK) do 500 000 SEK,
  • termin składania wniosków: od 19 listopada 2019 roku do 12 lutego 2020 roku

Instytut Szwedzki jest instytucją publiczną, której głównym celem jest promocja Szwecji i budowanie zaufania do tego kraju na całym świecie. Działa w dziedzinie kultury, edukacji, nauki i biznesu, dążąc do wzmocnienia współpracy i promowania rozwoju. Instytut oferuje programy przywództwa (leadership programmes), stypendia oraz system grantów mających na celu rozwój aktywnych i trwałych sieci, procesów wzajemnego uczenia się poprzez spotkania, edukację i doświadczenia kulturalne.

Więcej informacji o naborze (w języku angielskim) na stronie Instytutu: https://si.se/en/apply/funding-grants/pi/

Reklama