Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundusze na współpracę w regionie Morza Bałtyckiego

Reklama
Nabór od 19.11.2019 do 12.02.2020 15:00
Instytut Szwedzki
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Portal Wrota Warmii i Mazur podał, że 19 listopada 2019 r. rozpocznie się nabór na projekty współfinansowane ze środków Instytutu Szwedzkiego. Dotyczy on tzw. funduszu zalążkowego (seed money) dla projektów współpracy w regionie Morza Bałtyckiego i w obszarze objętym Partnerstwem Wschodnim.

Projekty powinny wpisywać się w cele i priorytety Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Nabór skierowany jest do organizacji, które chciałby rozwinąć współpracę poświęconą zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu, środowisku, a także sferze społecznej wokół Bałtyku.

Podstawowe informacje o naborze:

  • główny wnioskodawca (lider projektu) powinien pochodzić ze Szwecji,
  • aplikować mogą również podmioty z Polski, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Danii, Estonii, Finlandii, Gruzji, Niemiec, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy,
  • wniosek musi obejmować przynajmniej trzy podmioty z trzech różnych państw uprawnionych do pomocy,
  • projekt może trwać nie dłużej niż 18 miesięcy,
  • projekt może ubiegać się o środki od 100 000 koron szwedzkich (SEK) do 500 000 SEK,
  • termin składania wniosków: od 19 listopada 2019 roku do 12 lutego 2020 roku

Instytut Szwedzki jest instytucją publiczną, której głównym celem jest promocja Szwecji i budowanie zaufania do tego kraju na całym świecie. Działa w dziedzinie kultury, edukacji, nauki i biznesu, dążąc do wzmocnienia współpracy i promowania rozwoju. Instytut oferuje programy przywództwa (leadership programmes), stypendia oraz system grantów mających na celu rozwój aktywnych i trwałych sieci, procesów wzajemnego uczenia się poprzez spotkania, edukację i doświadczenia kulturalne.

Więcej informacji o naborze (w języku angielskim) na stronie Instytutu: https://si.se/en/apply/funding-grants/pi/

Reklama