Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców gminy Łomianki w ramach oferty Bożonarodzeniowej

Reklama
Nabór od 25.10.2019 do 29.10.2019 23:59
Gmina Łomianki
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

UWAGA w punkcie III.3 oferty "Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)" należy wpisać planowany do osiągnięcia cel zadania oraz grupę odbiorców.


W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, tj. jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to zostanie uznany za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10 %, z zastrzeżeniem, że kwota udzielonej dotacji się nie zwiększy.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama