Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna w 2020

Reklama
Nabór od 25.10.2019 do 14.11.2019 15:45
Zarząd Powiatu Wrocławskiego
Łukasz Witkowski, Wydział Organizacyjno-Prawny, tel. 71 722 17 05, lukasz.witkowski@powiatwroclawski.pl
Łączny budżet 192 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
W dniu 23 października Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w 2020 roku". Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wpisanych na listę, o której mowa w art. 11d ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294).

Przedmiotem konkursu jest powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Powiat, w zakresie:

  1. PROWADZENIA 1 PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ, zgodnie z art. 3 i 3b ustawy – Punkt w Sobótce,

  2. PROWADZENIA 1 PUNKTU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO LUB PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ, zgodnie z art. 3, 3a i 3b ustawy – Punkt w Długołęce,

  3. PROWADZENIA 1 PUNKTU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO LUB PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ, zgodnie z art. 3, 3a i 3b ustawy – Punkt w Siechnicach.

Pełna treść ogłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami dostępna jest na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrocławskiego.

Źródło: Starostwo Powiatowe Wrocławiu
Reklama