Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Nabór od 24.10.2019 do 15.11.2019 15:00
WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 25 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska Nr 1822/18 z dnia 26 października 2018 r. zawiadamia o rozpoczęciu procedury składania
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
1. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej mogą złożyć mieszkańcy i mieszkanki Miasta Gdańska bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających swoją siedzibę na terenie Miasta Gdańska.
2. Wnioski należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora www.witkac.pl w terminie do 15 listopada 2019 r. do godz. 15:00.
3. Wnioski złożone po terminie będą odrzucone ze względu na brak możliwości realizacji w bieżącym roku kalendarzowym.
Więcej informacji na stronie www.gdansk.pl (zakładka – organizacje pozarządowe – Inicjatywa Lokalna)

Treść Zarządzenia: 

https://bip.gdansk.pl/prawo-lokalne?posiedzenie=&numer=1822&rok=2018&tytul=&Typ=A&data=&Start=0

Źródło: Urząd Miejski w Gdańsku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama