Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs grantowy „Dialog społeczeństwa obywatelskiego między Turcją a UE”

Reklama
Nabór od 23.10.2019 do 12.11.2019 17:00
Ministerstwo Skarbu i Finansów – Centralna Jednostka Finansów i Kontraktów
Łączny budżet 4 mln EUR
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 60 tys. do 150 tys. EUR
Dyrektoriat do Spraw Unii Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Turcji ogłasza uruchomienie kolejnej edycji programu: „Dialog społeczeństwa obywatelskiego między Turcją a UE”.

Celem programu realizowanego od roku 2008 jest promowanie współpracy między społeczeństwami obywatelskimi w UE i Turcji. Dialog społeczeństwa obywatelskiego odgrywający równie istotną rolę jak negocjacje w procesie akcesyjnym, przyczynia się do rozwoju dialogu kulturalnego i politycznego między społeczeństwami obywatelskimi Turcji i UE.

Programu finansowany będzie z budżetu UE w wysokości 4,5 mln euro, a aplikacje przyjmowane będą do 12 listopada 2019 r.

Wsparcie w wysokości od 60 000 euro do 150 000 euro zostanie udzielone na projekty wspólnie opracowane przez stowarzyszenia, fundacje, federacje/konfederacje stowarzyszeń lub fundacji oraz spółdzielnie non-profit z Turcji i organizacje non-profit z krajów członkowskich UE. 

W ramach programu grantowego zidentyfikowano trzy obszary priorytetowe:

• Ustanowienie długoterminowej trwałej współpracy na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w Turcji a ich europejskimi odpowiednikami w obszarach objętych dorobkiem i polityką UE,

• Wpływanie na opinię publiczną w Turcji i UE na temat znaczenia, pozytywnych skutków i korzyści członkostwa Turcji w UE,

• Dalsze wzmocnienie dialogu między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w Turcji z europejskimi odpowiednikami ustanowionymi w ramach poprzedniej pomocy finansowej UE i innych programów UE.

Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Turcji: https://www.ab.gov.tr/

Wnioski należy składać w Ministerstwie Skarbu i Finansów – Centralnej Jednostce Finansów i Kontraktów pocztą, przesyłką kurierską lub osobiście, do godz. 17.00 dnia 12 listopada 2019 r.

Reklama