Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs grantowy „Dialog społeczeństwa obywatelskiego między Turcją a UE”

Reklama
Nabór od 23.10.2019 do 12.11.2019 17:00
Ministerstwo Skarbu i Finansów – Centralna Jednostka Finansów i Kontraktów
Łączny budżet 4 mln EUR
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 60 tys. do 150 tys. EUR
Dyrektoriat do Spraw Unii Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Turcji ogłasza uruchomienie kolejnej edycji programu: „Dialog społeczeństwa obywatelskiego między Turcją a UE”.

Celem programu realizowanego od roku 2008 jest promowanie współpracy między społeczeństwami obywatelskimi w UE i Turcji. Dialog społeczeństwa obywatelskiego odgrywający równie istotną rolę jak negocjacje w procesie akcesyjnym, przyczynia się do rozwoju dialogu kulturalnego i politycznego między społeczeństwami obywatelskimi Turcji i UE.

Programu finansowany będzie z budżetu UE w wysokości 4,5 mln euro, a aplikacje przyjmowane będą do 12 listopada 2019 r.

Wsparcie w wysokości od 60 000 euro do 150 000 euro zostanie udzielone na projekty wspólnie opracowane przez stowarzyszenia, fundacje, federacje/konfederacje stowarzyszeń lub fundacji oraz spółdzielnie non-profit z Turcji i organizacje non-profit z krajów członkowskich UE.

W ramach programu grantowego zidentyfikowano trzy obszary priorytetowe:

• Ustanowienie długoterminowej trwałej współpracy na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w Turcji a ich europejskimi odpowiednikami w obszarach objętych dorobkiem i polityką UE,

• Wpływanie na opinię publiczną w Turcji i UE na temat znaczenia, pozytywnych skutków i korzyści członkostwa Turcji w UE,

• Dalsze wzmocnienie dialogu między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w Turcji z europejskimi odpowiednikami ustanowionymi w ramach poprzedniej pomocy finansowej UE i innych programów UE.

Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Turcji: https://www.ab.gov.tr/

Wnioski należy składać w Ministerstwie Skarbu i Finansów – Centralnej Jednostce Finansów i Kontraktów pocztą, przesyłką kurierską lub osobiście, do godz. 17.00 dnia 12 listopada 2019 r.

Reklama