Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Upowszechnianie wyników projektu „4 kąty na trójkącie” realizowanego w ramach programu „Modelowa rewitalizacja miast”

Reklama
Nabór od 21.10.2019 do 12.11.2019 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej
Łączny budżet 116 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 116 tys. PLN
Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Partycypacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Upowszechnianie wyników projektu „4 kąty na trójkącie” realizowanego w ramach programu „Modelowa rewitalizacja miast”.

Realizacja zadania polegać będzie na kompleksowym przygotowaniu i organizacji i przeprowadzeniu konferencji podsumowującej projekt z uwzględnieniem uczestnictwa społeczności lokalnej oraz przy współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi na obszarze Przedmieścia Oławskiego.

Od oferenta/zleceniobiorcy oczekuje się:

 • przygotowania i realizacji konferencji “4 kąty na trójkącie” w roku 2019,
 • zapewnienia kompleksowej logistyki wydarzenia,
 • przeprowadzenia kompleksowej rejestracji uczestników konferencji,
 • zapewnienia wolontariatu,
 • opracowania materiałów graficznych oraz produkcji materiałów brandingowych,
 • zapewnienia obsługi cateringowej podczas konferencji,
 • zapewnienia odpowiedniej obsługi technicznej konferencji,
 • nawiązania współpracy i zaangażowania instytucji, organizacji działających na terenie Przedmieścia Oławskiego,
 • urzeczywistnienia idei partycypacyjnej realizacji projektu poprzez rekrutację uczestników konferencji pośród lokalnych interesariuszy,
 • przygotowania wydruku, wydruku i dystrybucji m.in. wśród miast uczestników projektu oraz oddanie do dyspozycji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (MIiR) serii 9 opracowanych w ramach projektu niżej wymienionych publikacji dotyczących modelowych rozwiązań:

 

•          Jak mieszkać? Idea domu wielopokoleniowego

•          Kooperatywy. Dom, który wspólnie wymyśliliśmy

•          Manager kwartału. Nowoczesne zarządzanie osiedlem

•          Ogrody społeczne. Bank dobrych praktyk

•          Konkursy dla mieszkańców. Jak aktywizować lokalną społeczność

•          Współpraca na osiedlu. Jak współdziałać z instytucjami i organizacjami pozarządowymi

•          Bank lokali. Przygotowanie gminnych lokali użytkowych jako impuls w procesie rewitalizacji obszarów śródmiejskich

•          O kamienicach. Jak mądrze zaplanować remont

•          Kwartał modelowy. Jak stworzyć podwórko dla wszystkich mieszkańców

 

Publikacje dostępne są na stronie internetowej: http://w-r.com.pl/projekty/4-katy-trojkacie-dzielimy-sie-naszymi-doswiadczeniami

Publikacje zostaną przekazane oferentowi/zleceniobiorcy.

Beneficjentami zadania jest społeczność lokalna Przedmieścia Oławskiego, przedstawiciele Miast-uczestników projektu oraz wszyscy zainteresowani modelowymi rozwiązaniami w dziedzinie rewitalizacji.

W trakcie realizacji zadania oferent/zleceniobiorca zobowiązany jest do:

 1. informowaniu, że Projekt „4 kąty na trójkącie” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
 2. stosowania się do dokumentu „Wytyczne w zakresie wykorzystywania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020” dostępnego pod niżej wskazanym adresem www: https://www.popt.gov.pl/media/58029/Wytyczne_z_zakresie_wykorzystania_srodkow_PT_2014_2020_030118.pdf 
Źródło: Urząd Miejski Wrocławia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama