Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Nabór od 18.10.2019 do 29.11.2019 23:59
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Własności Intelektualnej i Mediów
Informacje telefoniczne dotyczące programu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby: Katarzyna Lewandowska – tel (22) 69-25-486, klewandowska@mkidn.gov.pl
Łączny budżet 8,028 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje od 20 tys. do 400 tys. PLN
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do programu Kultura cyfrowa.

Celem programu jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego.

UWAGA!
W naborze na 2020 rok wprowadziliśmy dwie zasadnicze zmiany:

1) Uproszczeniu ulega procedura naboru wniosków – wystarczy złożyć wniosek za pośrednictwem systemu EBOI (bez konieczności przesyłania papierowej wersji Potwierdzenia złożenia wniosku). Dokumentacja w wersji papierowej lub poświadczona kwalifikowanym podpisem elektronicznym będzie niezbędna dopiero na etapie realizacji przyznanych dofinansowań.

2)Modyfikacji ulega forma prezentacji procedur – zasady ubiegania się o wsparcie zostały zawarte w Ogłoszeniu Ministra KiDN w sprawie naboru do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2020. Komplet informacji na temat danego programu jest dostępny pod linkiem Regulamin i specyfikacja.

Reklama