Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs MKiDN: Promocja kultury polskiej za granicą

Reklama
Nabór od 18.10.2019 do 29.11.2019 23:59
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Współpracy z Zagranicą
Informacje dotyczące programu udzielane są przez następujące osoby: Piotr Dorosiński, tel.: (22) 42 10 521, e-mail: pdorosinski@mkidn(dot)gov(dot)pl Daria Gargała, tel. (22) 42 10 267, e-mail: dgargala@mkidn.gov.pl
Łączny budżet 3,45 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje od 25 tys. do 300 tys. PLN
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do programu Promocja kultury polskiej za granicą.

Strategicznym celem programu jest wykreowanie pozytywnego wizerunku Polski poza granicami kraju oraz trwałe zakorzenienie wśród zagranicznych odbiorców znajomości dorobku artystycznego i intelektualnego Polaków. Istotne dla realizacji celów programu jest pokazanie polskiej kultury w różnorodnej formie, poprzez prezentację dokonań wybitnych polskich artystów, w ramach prestiżowych przedsięwzięć kulturalnych. Zadania wsparte w ramach programu staną się swego rodzaju wizytówką polskiej kultury, budującą wizerunek Rzeczpospolitej Polskiej jako państwa nowoczesnego, otwartego na międzykulturowy dialog, a także świadomego swojego wielowiekowego wkładu w kulturę europejską. 

Działania na rzecz promowania polskiej kultury mają szczególne znaczenie w czterech równorzędnych geograficznych obszarach priorytetowych: Europa, państwa Kaukazu Południowego (Gruzja, Azerbejdżan, Armenia), Azja Wschodnia (Japonia, Chiny, Republika Korei, Wietnam), kraje istotne w kształtowaniu dialogu polsko-żydowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Izraela i Stanów Zjednoczonych. Powyższy katalog państw, nie ma charakteru zamkniętego, jednak wybór kraju priorytetowego będzie skutkował wyższą oceną strategiczną wniosku.

UWAGA! Prosimy zwrócić uwagę, iż z programu wyłączone są: rezydencje artystyczne, stypendia, staże naukowe, wymiany młodzieży i wymiany studenckie, rekonstrukcje historyczne, wydarzenia turystyczne, kulinarne i sportowe, udział w targach, rajdy, przemarsze i pochody, rejsy, turnieje, zawody i konkursy, zadania dotyczące digitalizacji i archiwizacji, zadania dotyczące tworzenia, produkcji i dystrybucji utworów muzycznych, audiowizualnych i literackich, w tym czasopism, przekładów, publikacji niebędących materiałami promocyjnymi, realizacja filmów oraz nagrania audio i audio-video.

UWAGA!
W naborze na 2020 rok wprowadziliśmy dwie zasadnicze zmiany:

1) Uproszczeniu ulega procedura naboru wniosków – wystarczy złożyć wniosek za pośrednictwem systemu EBOI (bez konieczności przesyłania papierowej wersji Potwierdzenia złożenia wniosku).  Dokumentacja w wersji papierowej lub poświadczona kwalifikowanym podpisem elektronicznym będzie niezbędna dopiero na etapie realizacji przyznanych dofinansowań.

2) Modyfikacji ulega forma prezentacji procedur – zasady ubiegania się o wsparcie zostały zawarte w Ogłoszeniu Ministra KiDN w sprawie naboru do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2020. Komplet informacji na temat danego programu jest dostępny pod linkiem Regulamin i specyfikacja.

Reklama