Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Małe dotacje w Biurze Sportu i Rekreacji: środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej...

Reklama
Małe dotacje w Biurze Sportu i Rekreacji: środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku
Nabór od 21.10.2019 do 29.11.2019 09:00
Biuro Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 15 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku, Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie/finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferenta jest złożenie oferty za pośrednictwem Generatora.

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków, a następnie po złożeniu oferty elektronicznie należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty, czytelnie je podpisać oraz dostarczyć do sekretariatu Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, 00-098 Warszawa, Pl. Defilad 1, piętro XI, sekretariat pok. 1137 w godzinach 8:00-16:00. Oferty złożone w Generatorze, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty, nie podlegają dalszej procedurze oceny oferty. 

Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama