Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Program MKiDN: Infrastruktura kultury

Reklama
Nabór od 17.10.2019 do 29.11.2019 23:59
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
Informacje telefoniczne dotyczące programu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby: Maciej Opiłowski - tel. (22) 551-57-94, mopilowski@mkidn.gov.pl Paweł Stułka - tel. (22) 551-57-92, pstulka@mkidn.gov.pl
Łączny budżet 32,2 mln PLN
Od 50% do 80% dofinansowania
Dotacje od 50 tys. do 5 mln PLN
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do programu Infrastruktura kultury. Celem programu jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.

Katalog działań programu, obejmujący prace budowlane, zakup wyposażenia niezbędnego dla realizacji celów statutowych, czy sporządzanie dokumentacji technicznej, daje możliwość finansowania zadań generujących istotne zmiany jakościowe, w zakresie sprawności i efektywności funkcjonowania zaplecza materialno-technicznego, podmiotów objętych programu.

Ze względu na zróżnicowany stan infrastruktury w tym sektorze założenia programu dopuszczają finansowanie różnorodnych zadań. Szczególnie istotne są: poprawa stanu infrastruktury kultury zwiększająca dostęp do oferty kulturalnej i podnosząca jej atrakcyjność, działania przyczyniające się do faktycznego zwiększenia potencjału instytucji kultury, dostosowanie do standardów europejskich, wzrost konkurencyjności podmiotu, wzmocnienie działalności o charakterze ponadregionalnym, a także wzmocnienie infrastruktury podmiotów realizujących zadania z zakresu edukacji kulturalnej. Konieczne jest także wspieranie zadań o charakterze interwencyjnym, likwidujących skutki zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych lub związanych z prowadzeniem wieloletnich inwestycji, wdrażaniem działań zapewniających niezbędne warunki do prowadzenia działalności kulturalnej.

UWAGA!
W naborze na 2020 rok wprowadziliśmy dwie zasadnicze zmiany:

1) Uproszczeniu ulega procedura naboru wniosków – wystarczy złożyć wniosek za pośrednictwem systemu EBOI (bez konieczności przesyłania papierowej wersji Potwierdzenia złożenia wniosku).  Dokumentacja w wersji papierowej lub poświadczona kwalifikowanym podpisem elektronicznym będzie niezbędna dopiero na etapie realizacji przyznanych dofinansowań.

2) Modyfikacji ulega forma prezentacji procedur – zasady ubiegania się o wsparcie zostały zawarte w Ogłoszeniu Ministra KiDN w sprawie naboru do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2020. Komplet informacji na temat danego programu jest dostępny pod linkiem Regulamin i specyfikacja.

Szanowni Państwo, w związku z dużą liczbą zapytań telefonicznych, Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej , przypomina:

  • dla domów/ośrodków/centrów kultury oraz ich organów prowadzących odpowiednim programem jest Infrastruktura domów kultury – prosimy o kontakt z Narodowym Centrum Kultury
  • dla bibliotek oraz ich organów prowadzących  znajdujących się w miejscowościach poniżej 50 tysięcy mieszkańców odpowiednim priorytetem jest Infrastruktura bibliotek – prosimy o kontakt z Instytutem Książki
Reklama