Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2020 rok

Reklama
Nabór od 16.10.2019 do 29.11.2019 23:59
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Łączny budżet 224,543 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do Programów Ministra na 2020 rok. W ramach programów rozpatrywane są wyłącznie wnioski złożone w formie elektronicznej w systemie EBOI w terminie do 29 listopada 2019 r.

Programy Ministra Programy MKiDN mają na celu dofinansowanie zadań z zakresu kultury o charakterze projektowym, z wyłączeniem stałej działalności kulturalnej podmiotów. Skierowane są do instytucji kultury, organizacji pozarządowych, instytucji filmowych, szkół i uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych, kościołów i związków wyznaniowych oraz ich osób prawnych. Osoby fizyczne nie są uprawnione do składania wniosków, poza jednym programem – Ochrona zabytków.

Programy MKIDN 2020

Instytucja Zarządzająca

Muzyka

Instytut Muzyki i Tańca

Muzyczny ślad

Instytut Muzyki i Tańca

Teatr i Taniec

Departament Mecenatu Państwa

Sztuki wizualne

Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki

Film

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Narodowych Instytucji Kultury

Zamówienia kompozytorskie

Instytut Muzyki i Tańca

Literatura

Instytut Książki

Promocja czytelnictwa

Instytut Książki

Czasopisma

Instytut Książki

Partnerstwo dla książki

Instytut Książki

Edukacja artystyczna

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Edukacja kulturalna

Narodowe Centrum Kultury

Ochrona zabytków

Departament Ochrony Zabytków

Wspieranie działań muzealnych

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Kultura ludowa i tradycyjna

Departament Narodowych Instytucji Kultury

Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granica POLONIKA

Ochrona zabytków archeologicznych

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

Badanie polskich strat wojennych

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju

Departament Dziedzictwa Kulturowego

Groby i cmentarze wojenne w kraju

Departament Dziedzictwa Kulturowego

Infrastruktura kultury

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Infrastruktura domów kultury

Narodowe Centrum Kultury

Kultura Dostępna

Narodowe Centrum Kultury

Promocja kultury polskiej za granicą

Departament Współpracy z Zagranicą

Kultura cyfrowa

Departament Własności Intelektualnej i Mediów

Rozwój sektorów kreatywnych

Departament Własności Intelektualnej i Mediów

Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Funduszy i Spraw Europejskich

Reklama