Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Opracowanie programu edukacji z zakresu mobilności aktywnej skierowanego do uczniów wrocławskich szkół

Reklama
Nabór od 16.10.2019 do 07.11.2019 12:00
Biuro Zrównoważonej Mobilności
Łączny budżet 39 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 39 tys. PLN
Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Zrównoważonej Mobilności ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Opracowanie programu edukacji z zakresu mobilności aktywnej skierowanego do uczniów wrocławskich szkół.

Zadanie polegać będzie na opracowaniu kompleksowego programu edukacji z zakresu mobilności aktywnej dla wrocławskich dzieci i młodzieży. Program obejmować będzie opis kompletu działań niezbędnych do zmiany świadomości w zakresie zrównoważonego transportu w mieście i bezpiecznych zachowań komunikacyjnych, a w konsekwencji dla zmiany codziennych przyzwyczajeń transportowych podczas podróży do szkół. Całość zadania będzie składała się 2 elementów:

 1. Dokument zawierający szczegółowy opis programu kompleksowej edukacji z zakresu mobilności aktywnej, którego zakres będzie zawierał:
 1. Diagnozę sposobu edukacji z zakresu mobilności aktywnej w szkołach podstawowych
  i ponadpodstawowych we Wrocławiu
 2. Koncepcję nowego sposobu kompleksowej edukacji z zakresu mobilności aktywnej, jej celów
  i założeń w perspektywie czteroletniej, pokazującą możliwą optymalizację wykorzystania istniejących zasobów i procedur, ewentualnie ich korektę lub konieczność pozyskania/stworzenia nowych, nakierowaną na zwiększenie zasięgu i podniesienie jakości kształcenia wrocławskich uczniów w zakresie zrównoważonej mobilności
  1. Strukturę działań – miejsce, czas, forma realizacji, realizatorzy i odbiorcy działań
  2. Formę realizacji działań edukacji z zakresu mobilności aktywnej
   1. Część teoretyczna – opis materiałów dydaktycznych z podziałem na grupy wiekowe oraz formy prowadzenia zajęć
   2. Część praktyczna – opis formy zajęć praktycznych lub warsztatów
  3. Odbiorców działań
   1. Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej – przygotowujący się do zdawania na kartę rowerową
   2. Starsi uczniowie, wyrażający chęć doszkolenia własnych umiejętności w jeździe na rowerze
  4. Realizatorów działań edukacyjnych
   1. Edukatorzy zewnętrzni
   2. Nauczyciele w szkołach zainteresowani tematyką i wykazujący zaangażowanie w zakresie mobilności aktywnej
 • Stworzenie szkolnych koordynatorów edukacji z zakresu mobilności aktywnej w szkołach
 • Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i stworzenie mechanizmów wsparcia
  1. Wariant mieszany – edukatorzy i aktywni nauczyciele
 1. Kosztorys
 1. Materiały edukacyjne
 • Filmy instruktażowe - przedstawiające politykę mobilności Wrocławia ze szczególnym zwróceniem uwagi na mobilność aktywną, przepisy ruchu drogowego dotyczące rowerzystów, zasady bezpiecznej i wygodnej jazdy na rowerze.  
 • Publikacja, zwierająca treści edukacyjne, w tym scenariusze zajęć.

W celu określania stanu faktycznego realizacji edukacji transportowej (wychowania komunikacyjnego)
w szkołach (rozwinięcia punktu - 1. Diagnoza sposobu edukacji z zakresu mobilności aktywnej
w szkołach) oraz możliwości prowadzenia działań w przyszłości, w ramach przedmiotowego programu, niezbędne jest zorganizowanie spotkania w formie zogniskowanej dyskusji grupowej co najmniej z pięciorgiem nauczycieli posiadających doświadczenie w zakresie realizacji projektów lub zajęć dotyczących mobilności aktywnej wśród uczniów wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ostatnich dwóch latach.

Źródło: Urząd Miejski Wrocławia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama