Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nabór ofert w trybie art. 19a (środki z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a (środki z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym)
Nabór od 16.10.2019 do 28.11.2019 23:59
Dzielnica Ursynów
Łączny budżet 3,02 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Seniorzy

Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy:

Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy informuje, że na realizację zadania publicznego w trybie małych dotacji w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym  w 2019 roku przeznaczono kwotę 3 019,70 zł (trzy tysiące dziewiętnaście złotych 70/100).

 

Zadanie zgodne z następującymi dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy:

1. Program współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2. Program Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.

3. Społeczna Strategia Warszawy – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009–2020;

4. Program „Rodzina” na lata 2010-2020.

 

Zadanie realizowane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział 853, rozdz. 85395, par. 2360; zadanie budżetowe B/VI/3/10 – Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin.

Wysokość środków: 3 019,70 zł. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama