Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Kreatywna Europa: Projekty współpracy europejskiej

Reklama
Nabór od 02.10.2019 do 27.11.2019 17:00
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA
Łączny budżet 48,5 mln EUR
Od 50% do 60% dofinansowania
Dotacje do 2 mln EUR
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA ogłosiła konkurs na najlepsze projekty w obszarze Projekty współpracy europejskiej!

Działania kulturalne realizowane w ramach Projektów współpracy europejskiej powinny być oparte na ścisłej międzynarodowej współpracy partnerskiej organizacji i instytucji aktywnie działających w sektorach kultury i kreatywnym. Projekty powinny promować europejskie wartości i przyczyniać się do międzynarodowego obiegu dzieł, osób i ich twórczości, łączyć poprzez kulturę i sztukę, a także upowszechniać europejskie dziedzictwo kulturowe.

Dla Projektów współpracy europejskiej wyznaczono pięć priorytetów tematycznych i składane projekty powinny w pełni realizować przynajmniej jeden z nich – są to:

  • mobilność transnarodowa;
  • rozwój publiczności;
  • budowanie potencjału (cyfryzacja, nowe modele biznesowe, szkolenie i kształcenie);
  • dialog międzykulturowa i integracja społeczna migrantów i uchodźców;
  • spuścizna Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Na dofinansowanie projektów składanych w tym konkursie przez partnerstwa międzynarodowe ze wszystkich krajów biorących udział w programie Kreatywna Europa zaplanowano budżet w wysokości blisko 48,5 miliona euro na obie kategorie realizowanych działań:

  • Projekty współpracy europejskiej na mniejszą skalę – projekty realizowane przez partnerstwo minimum trzech różnych krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa;
  • Projekty współpracy europejskiej na większą skalę – projekty realizowane przez partnerstwo minimum sześciu różnych krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa.

Partnerstwo projektowe mogą tworzyć publiczne i prywatne organizacje, instytucje i przedsiębiorstwa sektora kultury i kreatywnego, aktywnie działające w sektorach kultury i/lub kreatywnym, mające siedzibę w jednym z krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa komponent Kultura.

Lider (wnioskodawca) międzynarodowego partnerstwa projektowego, składający wniosek o dofinansowanie w imieniu wszystkich partnerów, musi posiadać osobowość prawną od minimum 2 lat na dzień, w którym upływa termin składania wniosków.

Osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Termin konkursu upływa 27 listopada 2019 roku o godz. 17.00 czasu obowiązującego w Brukseli.

Szczegółowe informacje o konkursie, priorytetach, wymogach partnerstwa międzynarodowego, kategoriach Projektów współpracy europejskiej – wraz z przekierowaniem do dokumentacji konkursowej: patrz poniżej: Pokaż stronę programu.

Reklama