Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Podprogram „Wartość Dodana” Fundacji Solidarności Międzynarodowej

Reklama
Nabór od 14.10.2019 do 31.12.2019 23:59
Fundacja Solidarności Międzynarodowej
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 20 tys. PLN
Celem Podprogramu „Wartość Dodana” jest podniesienie jakości projektów realizowanych przez polskie lub lokalne podmioty na rzecz państw, w których działania prowadzi Fundacja Solidarności Międzynarodowej. Wspierane projekty muszą się mieścić w priorytetach Fundacji określonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP i w Rocznym Programie Współpracy Rozwojowej.

Wsparcie polega na pokryciu wskazanych przez Wnioskującego kosztów nowego, polskiego komponentu w projektach już realizowanych przez Wnioskującego.

Jako komponent traktuje się m.in. udział polskiego eksperta, tłumaczenie polskiej publikacji w projekcie, wyjazd uczestników projektu do Polski, dodanie języka polskiego do języków projektu itp. 

Fundacja pokrywa koszty związane z realizacją komponentu, m.in. koszty podróży i/lub pobytu ekspertów/praktyków, tłumaczenia, dodatkowego wyżywienia, materiałów konferencyjnych etc..

W ramach Podprogramu nie będą pokrywane koszty administracyjne,honoraria eksperckie i zakup środków trwałych.

Wsparcie nie będzie przyznawane projektom, które otrzymały dofinansowanie ze środków polskiej współpracy rozwojowej administrowanych prze z Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Maksymalna wysokość dofinansowania to równowartość 20000 zł dla jednej organizacji w jednym roku kalendarzowym.

O pokrycie kosztów może wnioskować podmiot odpowiedzialny za realizację projektu lub osoba przez niego upoważniona, na co najmniej 21 dni kalendarzowych przed realizacją komponentu. 

Ocena wniosku następuje niezwłocznie po jego otrzymaniu, a informacja o decyzji Fundacji zostanie przekazana najpóźniej w ciągu 10 dni kalendarzowych od jego złożenia.

Reklama