Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Małe dotacje w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy: środki z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr...

Reklama
Małe dotacje w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy: środki z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku
Nabór od 09.09.2019 do 24.10.2019 11:54
Dzielnica Wola
Łączny budżet 23,578 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Małe dotacje w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w 2019 roku.

Środki z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 Miejsce realizacji: Dzielnica Wola m.st. Warszawy.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie/finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferenta jest złożenie oferty za pośrednictwem Generatora.

Po złożeniu oferty elektronicznie należy wygenerować i wydrukować  potwierdzenie złożenia oferty wraz z ewentualnymi załącznikami. Potwierdzenie złożenia oferty musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki - czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska opatrzony podpisem umożliwiającym weryfikację osób podpisujących ofertę (nie wystarczy parafowanie dokumentu). 

 

Wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć w Wydziale Kultury dla Dzielnicy Wola Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Żelaznej 99 (pokój 201, II piętro)  w godzinach 8:00 -16:00 lub przesłać pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Kultury dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ul. Żelazna 99, 01-017 Warszawa.

Oferty złożone w Generatorze, bez dostarczenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty, nie podlegają dalszej procedurze oceny oferty.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama