Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Małe dotacje w Biurze Edukacji z zakresu edukacji, nauki, oświaty i wychowania w roku 2019...

Reklama
Małe dotacje w Biurze Edukacji z zakresu edukacji, nauki, oświaty i wychowania w roku 2019 (II edycja)
Nabór od 22.08.2019 do 12.11.2019 16:00
Biuro Edukacji
Łączny budżet 320 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Małe dotacje w Biurze Edukacji z zakresu edukacji, nauki, oświaty i wychowania: działania edukacyjno - wychowawcze na rzecz mieszkańców Warszawy w roku 2019. 

 

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków. Po złożeniu oferty w Generatorze należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty, czytelnie je podpisać oraz dostarczyć do kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w godzinach 8:00-16:00 lub przesłać pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, ul. Górskiego 7, 00-033 Warszawa. Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę wpływu potwierdzenia złożenia oferty do Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama