Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Małe dotacje w Biurze Edukacji z zakresu edukacji, nauki, oświaty i wychowania w roku 2019...

Reklama
Małe dotacje w Biurze Edukacji z zakresu edukacji, nauki, oświaty i wychowania w roku 2019 (II edycja)
Nabór od 22.08.2019 do 12.11.2019 16:00
Biuro Edukacji
Łączny budżet 220 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Małe dotacje w Biurze Edukacji z zakresu edukacji, nauki, oświaty i wychowania: działania edukacyjno - wychowawcze na rzecz mieszkańców Warszawy w roku 2019. 

 

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków. Po złożeniu oferty w Generatorze należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty, czytelnie je podpisać oraz dostarczyć do kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w godzinach 8:00-16:00 lub przesłać pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, ul. Górskiego 7, 00-033 Warszawa. Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę wpływu potwierdzenia złożenia oferty do Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama