Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs Mikrograntów dla Seniorów!

Reklama
Nabór od 08.10.2019 do 15.11.2019 15:00
Centrum PISOP
Dodatkowych informacji na temat Konkursu od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 15:00, udzielają: Joanna Piechocka – joanna.piechocka(@)pisop.org.pl, 534 205 699, 61 851 91 34 Maria Robaszyńska – maria.robaszynska(@)pisop.org.pl, 534 205 699, 61 851 91 34
Łączny budżet 34,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 1,5 tys. PLN
Seniorzy
Centrum PISOP w ramach Miejskiego Programu Mikrogranty dla Seniorów zaprasza grupy nieformalne aktywnych Seniorów zamieszkujących i działających na terenie Miasta Poznania do udziału w konkursie na realizację projektów mieszczących się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW) skierowanych do środowisk senioralnych i/lub inicjatyw międzypokoleniowych z terenu Miasta Poznania.

Celem Konkursu jest wsparcie aktywności społecznej seniorów (osób w wieku 60 lat i powyżej) poprzez umożliwienie realizacji działań grupom nieformalnym w zakresie aktywizacji środowisk senioralnych, realizacji inicjatyw międzypokoleniowych na rzecz seniorów Miasta Poznania oraz podnoszenie jakości życia społeczności senioralnej.

Wnioskowana kwota mikrograntu przeznaczonego na realizację projektu może wynieść do 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych).

Budżet przeznaczony na mikrogranty to maksimum 34 500,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych), co daje minimum 23 mikrogranty, które uzyskają wsparcie finansowe.

Maksymalny okres realizacji projektów to 1 listopada 2019 roku – 15 grudnia 2019 roku.

Projekty finansowane będą ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Oferty można składać na dwa sposoby:

1. wysłać na adres mailowy: mikrograntydlaseniorow(@)pisop.org.pl

lub
2. złożyć w Centrum Aktywnych Mieszkańców w Poznaniu na ul. Chwaliszewo 75 prowadzonym przez Centrum PISOP w wersji papierowej – osobiście lub drogą pocztową/kurierem (decyduje data wpłynięcia do Centrum).

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zadań nie dłużej niż do 15.11.2019 r. do godziny 15.00 (z uwzględnieniem +5 minut).

Terminy Komisji Oceny Projektów (KOP) dostosowane będą do liczby złożonych wniosków i mogą ulec zmianie. Kolejne KOP zostaną powoływane w przypadku dostępności środków w ramach Konkursu.

Planowane posiedzenia KOP:

I Komisja Oceny Projektów planowana jest 18 października 2019 i będzie uwzględniała oferty złożone do dnia 16 października 2019, do godziny 15.00.

II Komisja Oceny Projektów planowana jest 28 października 2019 i będzie uwzględniała oferty złożone do dnia 25 października 2019, do godziny 15.00.

III Komisja Oceny Projektów planowana jest 06 listopada 2019 i będzie uwzględniała oferty złożone do dnia 04 listopada 2019, do godziny 15.00.

IV Komisja Oceny Projektów planowana jest 18 listopada 2019 i będzie uwzględniała oferty złożone do dnia 15 listopada 2019, do godziny 15.00.

Ocena zostanie dokonana w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie.

Wszystkie oferty złożone oferty we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie, następnie zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu.

Zapraszamy na stronę http://pisop.org.pl/konkurs-mikrogranty-dla-seniorow/

Źródło: Centrum PISOP
Reklama