Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Nabór od 07.10.2019 do 29.10.2019 12:00
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 2,132 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina
Urząd Miejski Wrocławia, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wyprawka Wrocławska 2020.

Zadanie polegać ma na wytworzeniu i przygotowaniu do dystrybucji pakietów Wyprawki Wrocławskiej oraz na bieżącym dostarczaniu pakietów do Urzędu Stanu Cywilnego we Wrocławiu oraz siedziby Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego w terminie od 01.03.2020 r. do 31.12.2020 r.

Od oferenta oczekuje się kompleksowego wykonania zadania obejmującego:

  1. Przygotowanie w okresie realizacji zadania nie mniej niż 12 000 gotowych do dystrybucji oraz zgodnych ze specyfikacją określoną w załączniku nr 2 do ogłoszenia konkursowego pakietów Wyprawki Wrocławskiej, w skład których wchodzą:
  1. opakowanie kartonowe,
  2. list Prezydenta Wrocławia w teczce,
  3. Wrocławski Informator Rodzinny,
  4. zabawka oraz tekstylne materiały promocyjne (tj. kocyk i body dziecięce),
  1. Gotowość do dostarczenia nie mniej niż 250 sztuk tygodniowo gotowych do dystrybucji pakietów Wyprawki Wrocławskiej do Urzędu Stanu Cywilnego we Wrocławiu, gdzie Wyprawka Wrocławska wydawana będzie dzieciom urodzonym we Wrocławiu podczas odbioru odpisu aktu urodzenia dziecka. Dokładna ilość materiałów, która ma zostać dostarczona do Urzędu w danym tygodniu będzie ustalana na bieżąco w porozumieniu z przedstawicielem Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.
  2. Gotowość do dostarczenia nie mniej niż 100 sztuk miesięcznie gotowych do dystrybucji pakietów Wyprawki Wrocławskiej do siedziby Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, gdzie Wyprawka Wrocławska wydawana będzie dzieciom urodzonym poza Wrocławiem, ale pozostającym pod prawną opieką osoby płacącej podatki we Wrocławiu.
  3. Dopuszcza się możliwość dołączenia do Wyprawki Wrocławskiej innych materiałów promocyjnych przekazanych Oferentowi nieodpłatnie przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
    (np. książka dla dzieci, folder informacyjny itp.), w formie umożliwiającej ich dołączenie do opakowania Wyprawki Wrocławskiej.

Zadanie realizowane będzie pod nadzorem i w ścisłej współpracy merytorycznej z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego na każdym jego etapie.

Źródło: Urząd Miejski Wrocławia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama