Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Program Społecznik na lata 2019-2021 Regionalne Inicjatywy Obywatelskie

Reklama
  1. Zadanie publiczne jest realizowane w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku.
  2. W ramach realizacji regionalnych inicjatyw obywatelskich planuje się dofinansowanie rocznie minimum 100 inicjatyw, w tym 42 regionalne inicjatywy o zasięgu powiatowym oraz 58 regionalnych inicjatyw o zasięgu regionalnym, w wysokości do 10.000,00 zł każda, o łącznej wartości 1.000.000,00 zł w drodze co najmniej jednego naboru.
  3. Wsparcie jest przyznawane z uwzględnieniem podziału regionalnych inicjatyw obywatelskich na regionalne inicjatywy obywatelskie o zasięgu powiatowym (przy założeniu udzielenia wsparcia maksymalnie 2 inicjatywom obywatelskim na powiat,a co za tym idzie przeznaczeniem kwoty maksymalnie 20.000,00 zł na powiat)
    i regionalne inicjatywy obywatelskie o zasięgu regionalnym.
  4. Sposób realizacji zadania publicznego oraz regionalnych inicjatyw obywatelskich zarówno w zakresie formalnym, jak i obszarowym jest zgodny z zapisami Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. W latach 2020-2021 Operator zapewni zgodność sposobu realizacji zadania publicznego i inicjatyw obywatelskich z zapisami odnośnych Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama