Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie centrum informacji i wsparcia mieszkańców na rzecz rozwoju Przedmieścia Oławskiego - Przedpokój H13 -...

Reklama
Prowadzenie centrum informacji i wsparcia mieszkańców na rzecz rozwoju Przedmieścia Oławskiego - Przedpokój H13 - pilotaż
Nabór od 04.10.2019 do 28.10.2019 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej
Łączny budżet 291,4 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Partycypacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie centrum informacji i wsparcia mieszkańców na rzecz rozwoju Przedmieścia Oławskiego - Przedpokój H13 - pilotaż.

Zadanie polegać ma na prowadzeniu centrum informacji i wsparcia mieszkańców pod nazwą PrzedPokój H13 ul. Hercena 13, tj. w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.

Centrum powinno spełniać w szczególności następujące funkcje:

1. Centrum Animacji Mieszkańców

 • wspieranie inicjatyw własnych mieszkańców poprzez prowadzenie działań wspólnych z mieszkańcami w podwórkach, rewitalizacja miejsc ważnych dla mieszkańców,
 • prowadzenie biblioteczki sąsiedzkiej,
 • bezpłatne udostępnianie przestrzeni na potrzeby mieszkańców (spotkania grup sąsiedzkich, kół zainteresowań, grup rękodzielniczych, sportowych itp.),
 • organizacja wydarzeń o charakterze społecznym, kulturalnym i integracyjnym angażujących wielu partnerów (np. spotkania choinkowe, pikniki sąsiedzkie)
 • prowadzenie kalendarza spotkań organizacji i działań dla mieszkańców,
 • prowadzenie konsultacji prawno-księgowych dla NGO i grup nieformalnych,
 • prowadzenie warsztatów dla organizacji pozarządowych z zakresu m.in. pozyskiwania dotacji na działania, promocji projektów, współpracy z biznesem,
 • pozyskiwanie organizacji oraz grup nieformalnych, które chcą działać na rzecz osiedla,
 • udostępnianie adresu do rejestracji i korespondencji,
 • zawieranie porozumień oraz prowadzenie działań administracyjno-biurowych z tym związanych,
 • udostępnianie przestrzeni co-workingowej.

2. Integrator działań osiedlowych

 • prowadzenie punktu informacji osiedlowej,
 • wydanie gazety osiedlowej,
 • prowadzenie kalendarza wydarzeń na Przedmieściu Oławskim,
 • wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości,
 • identyfikowaniu problemów, z którymi boryka się społeczność lokalna i szukanie odpowiednich rozwiązań,
 • współpracy z jednostkami miejskimi w celu wzmocnienia oferty na obszarze osiedla,
 • promocji projektów rewitalizacji poprzez min. udostępnienie miejsca na prowadzenie konsultacji społecznych, spotkań przedstawicieli miasta z mieszkańcami,
 • budowaniu wielopłaszczyznowej sieci kontaktów między partnerami lokalnymi i centrami aktywności lokalnej,
 • prowadzeniu miejsca kontaktowego dla mieszkańców i lokalnych interesariuszy.
Źródło: Urząd Miejski Wrocławia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama