Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Nabór od 04.10.2019 do 28.10.2019 12:00
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 1,475 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski Wrocławia, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Nowe Żerniki - pilotaż.

Zadanie polegać ma m.in. na realizacji działań dostosowanych do potrzeb mieszkańców Wrocławia w szczególności osiedla Nowe Żerniki, w tym dzieci, młodzieży, osób starszych
i niepełnosprawnych.

Oczekiwane działania to w szczególności:

  • prowadzenie kawiarenki i/lub stołówki z ofertą  m.in. obiadów domowych,
  • organizowanie zajęć i warsztatów np. integracyjnych, ruchowych, rekreacyjnych, kulturalnych,
  • organizowanie spotkań, informowanie mieszkańców o aktualnej ofercie kulturalnej oraz społecznej Miasta.

Działania  powinny:

  • mieć formę atrakcyjną dla uczestników, aktywizującą ich do wspólnych działań,
  • być promowane w sposób zapewniający optymalną frekwencję.

W celu realizacji powyższych działań dopuszcza się w 2019 r. zakup projektu technologii kuchni oraz przystosowanie lokalu, w którym zadanie będzie realizowane – urządzenie i wyposażenie pomieszczeń, w szczególności kuchni i stołówki.

Beneficjentem zadania jest społeczność lokalna, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Nowych Żernik.

Źródło: Urząd Miejski Wrocławia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama