Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", na zadanie: „Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Nabór od 08.10.2019 do 21.10.2019 23:59
Wydział ds. Wdrażania Programów Społecznych
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Otwarty nabór ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2019 roku w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”: na zadanie „Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym”, organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie określonym w art. 19a przedmiotowej ustawy.

Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania w 2019 roku to 50 000 zł.

Wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł dla zadania publicznego „Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Termin składania ofert 08 październik - 21 październik.

Data rozpoczęcia realizacji zadania nie może być wcześniejsza niż 30 dni od momentu złożenia oferty w serwisie Witkac.pl

Planowana data zakończenia zadania nie powinna być późniejsza niż 15 grudnia 2019 r.

Zadanie publiczne nie może być realizowane w okresie dłuższym niż 90 dni.

Nie jest wymagany wkład własny (finansowy/osobowy/rzeczowy).

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie telefon 22 692 46 29 wew. 202, 206.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama