Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Nabór od 04.10.2019 do 28.10.2019 12:00
Biuro Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 20 tys. PLN
Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Sportu i Rekreacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Turniej Karate Wrocław Open 2019.
  • Zadanie polegać ma na organizacji i przeprowadzeniu ogólnopolskiego Turnieju Karate Wrocław Open na terenie Wrocławia przy udziale wykwalifikowanej kadry;
  • Turniej Karate Wrocław Open ma odbyć się na wrocławskim obiekcie sportowym własnym
    lub wynajętym posiadającym parkiet, szatnie dla uczestników, WC, zaplecze techniczne
    dla organizatorów oraz trybuny dla widzów
  • Turniej Karate Wrocław Open musi być prowadzony i nadzorowany przez jedną organizację pozarządową.
Źródło: Urząd Miejski Wrocławia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama