Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

Reklama
Nabór od 03.10.2019 do 25.10.2019 14:30
Wydział Sportu
Łączny budżet 120 tys. PLN
Do 50% dofinansowania
Dotacje do 120 tys. PLN
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Wydział Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.

W konkursie będą rozpatrywane wyłącznie wnioski o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięć, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do podniesienia jakości ratownictwa i ochrony ludności przebywającej nad wodą, złożone przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność ochronną na obszarze Gorzowa Wielkopolskiego, niedziałające w celu osiągnięcia zysku i niezaliczane do sektora finansów publicznych.

 

NAZWA ZADANIA

OPIS ZADANIA

  1.  

Podniesienie jakości ratownictwa wodnego na terenie Gorzowa Wielkopolskiego

W ramach zadania organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu ratownictwa wodnego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie zakupu inwestycji.

 

Termin, miejsce i warunki składania wniosków

BEZPIECZNA WARTA 1.11.2019 r. – 31.12.2019 r.

ZAKRES PROJEKTU

W ramach zadania organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu ratownictwa wodnego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie zakupu inwestycji.

MOŻLIWE FORMY REALIZACJI

Organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie zakupu inwestycji w których minimalna wartość wkładu własnego wymaganego do realizacji zadania to 50%.

ZAKŁADANE KLUCZOWE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU

  • Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego do obsługi ratownictwa wodnego, w tym m.in.: specjalistyczny samochód ratowniczy, łódź patrolową,
  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa na rzece Warcie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama