Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - na szczeblu ponaddzielnicowym - w latach 2019...

Reklama
Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - na szczeblu ponaddzielnicowym - w latach 2019 – 2020
Nabór od 01.10.2019 do 24.10.2019 16:00
Biuro Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 580 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Sportu i Rekreacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - na szczeblu ponaddzielnicowym - w latach 2019 – 2020.

Zadanie powinno obejmować:

Przygotowanie w grudniu 2019 roku harmonogramu zawodów na rok 2020.  Przeprowadzenie rozgrywek w 2020 roku, podsumowanie wyników w przedziale roku szkolnego 2019/2020.

 

Organizator zobowiązany jest do przygotowania zbiorczego kosztorysu oraz oddzielnych, obejmujących wydatki w danym roku budżetowym.

 

Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę:

doświadczenie w organizacji podobnych zadań;
zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania;
dotychczasowa współpraca oferenta z Miastem;
koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową;

 

Oferenta obowiązuje ubezpieczenie imprezy OC.

 

Do organizacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - na szczeblu ponaddzielnicowym - w latach 2019 - 2020  wybrany zostanie tylko jeden podmiot.

 

Wyniki przeprowadzonych przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych w 2018 r. będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama