Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019

Reklama
Nabór od 23.09.2019 do 14.10.2019 23:59
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
Doradztwo w ramach projektu dostępne pod numerami telefonów: 42 207 73 39; 509 899 449, 531 544 508 534 543 559 502 570 822 W innych sprawach związanych z konkursem: Jolanta Woźnicka, koordynatorka - jwoznicka@opus.org.pl
Łączny budżet nieznany
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 2 tys. do 5 tys. PLN
Bezrobotni, Chorzy, Konsumenci, Mężczyźni, Młodzież, Mniejszości narodowe, Organizacje pozarządowe, Rodzina, Seniorzy, Bezdomni, Cudzoziemcy, Dorośli, Dzieci, Kobiety, Mniejszości seksualne, Niepełnosprawni, Wolontariusze
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie lokalnych inicjatyw obywatelskich w ramach konkursu Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019. Termin składania wniosków: 23 września – 14 października 2019.

Projekty powinny obejmować działania wspierające realizację inicjatyw obywatelskich mieszkańców województwa łódzkiego m.in.:
a. mała infrastruktura (np. ławka, trawnik, nasadzenia zieleni) służąca lokalnej społeczności;
b. projekty kulturalnych (np. koncerty, wystawy, wydarzenia okolicznościowe) na rzecz
i z udziałem mieszkańców województwa;
c. projekty edukacyjne (np. kursy, warsztaty, szkolenia) na rzecz i z udziałem mieszkańców województwa;
d. projekty ekologiczne (np. konferencje, szkolenia, zajęcia edukacyjne);
e. projekty sportowe (np. turnieje, udział w wydarzeniach sportowych, aktywność sportowa z udziałem mieszkańców województwa łódzkiego).

Projekty powinny wpisywać się w zadania własne samorządu województwa.

Podmioty, które mogą wziąć udział w konkursie to:
a. lokalne organizacje pozarządowe lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie województwa łódzkiego lub na rzecz jego mieszkańców,
b. grupy nieformalne lub samopomocowe (minimum 3 pełnoletnie osoby mieszkające na terenie województwa łódzkiego) działające na terenie województwa łódzkiego lub na rzecz jego mieszkańców.

Grupa będzie mogła otrzymać wsparcie składając wniosek za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotu wskazanego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Wnioskodawcy.

Kwota mikrograntu może wynieść od 2000,00 zł do 5000,00 zł.

Środki przeznaczone na konkurs Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019: 850 000,00zł.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursowy na stronie www.opus.org.pl (zakładka konkursy).

Reklama