Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu do realizacji zadania polegającego na utworzeniu i prowadzeniu w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu do realizacji zadania polegającego na utworzeniu i prowadzeniu w latach 2019-2020 ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla nie mniej niż 25 osób z zaburzeniami psychicznymi
Nabór od 27.09.2019 do 18.10.2019 23:59
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
Łączny budżet 677,893 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Torunia, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu do realizacji zadania polegającego na utworzeniu i prowadzeniu w latach 2019-2020 ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla nie mniej niż 25 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Powierzenie realizacji w latach 2019-2020 zadania  polegającego na utworzeniu i  prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla nie mniej niż 25 osób z zaburzeniami psychicznymi

Zadanie  powinno być realizowane w okresie od 1 grudnia 2019r. do 31 grudnia 2020r. z możliwością wydatkowania środków w części przeznaczonej na utworzenie środowiskowego domu samopomocy poczynając od dnia zawarcia umowy.

Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze standardami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, zarówno w zakresie standardów lokalowych placówki, sposobu jej prowadzenia, świadczonych usług jak i kwalifikacji osób świadczących usługi.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama