Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs MS: XVI Konkurs ofert na lata 2020-2022– Pomoc Postpenitencjarna dla kobiet

Reklama
Nabór od 26.09.2019 do 14.10.2019 16:00
Ministerstwo Sprawiedliwości
Łączny budżet 2,55 mln PLN
Do 99% dofinansowania
Dotacje do 800 tys. PLN
Kobiety
Minister Sprawiedliwości zaprasza do składania ofert w ramach XVI otwartego Konkursu ofert na lata 2020-2022 – Pomoc Postpenitencjarna dla kobiet na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie

Konkurs dotyczy udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym, dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020-2022.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama