Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Oferty z własnej inicjatywy oferentów-nabór ofert w trybie art. 19a

Reklama
Nabór od 10.04.2019 do 30.11.2019 23:59
Biuro Kultury
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Prosimy o zachowanie spójności z Państwa pierwotną ofertą złożoną w wersji papierowej.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie w ramach procedury małych grantów:

  • projekt musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym.
  • wysokość dofinansowania  zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty w wysokości 10 000 zł.
  • zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.

Nabór dotyczy działań zakresie:

1. Przedsięwzięć artystycznych o zasięgu regionalnym, służące popularyzacji różnych dziedzin kultury ;

Celem zadania jest wspieranie projektów kreujących, realizujących i wspierających działalność artystyczną o zasięgu regionalnym poprzez: koncerty, spektakle, przeglądy, konkursy, festiwale, warsztaty, wydawnictwa, itp.

2. Dziedzictwa, tradycji, tożsamości;

Celem zadania jest realizacja inicjatyw służących popularyzacji i ochronie elementów tradycyjnej kultury ze szczególnym uwzględnieniem materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego w formie m.in. przeglądów, konkursów, festiwali, wystaw, konferencji, badań, wydawnictw

3. Edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży;

Celem zadania jest wspieranie projektów edukacyjnych realizowanych poprzez różnorodne formy działań artystycznych i warsztatowych adresowane do różnych grup wiekowych, w szczególności do dzieci i młodzieży, głównie nie mających bezpośredniego dostępu do instytucji kultury.

4. Wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego;

Celem zadania jest realizacja przedsięwzięć polegających na budowaniu dialogu wśród grup narodowych i etnicznych, organizowaniu lub uczestnictwie w działaniach zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju  tożsamości kulturowej. Zadania mają być organizowane lub współorganizowane przez organizacje mniejszości narodowych i etnicznych.

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama