Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Edukacja zdrowotna HPV - Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach...

Reklama
Edukacja zdrowotna HPV - Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywacyjnym na lata 2017 – 2020
Nabór od 27.08.2019 do 11.09.2019 16:00
WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN

Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017 – 2020 oraz Budźetu Obywatelskiego na latach 2018.

Cel główny programu

Wydłużenie życia w zdrowiu oraz ograniczenie skali zachorowań na choroby cywilizacyjne, w tym: zmniejszenie ryzyka występowania schorzeń, wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wpływu stylu życia i warunków środowiskowych na zdrowie, w tym promocja zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, rozwój kompetencji zdrowotnych na wszystkich etapach życia i we wszystkich pełnionych rolach (zdrowa matka, zdrowe dziecko, zdrowy człowiek w wieku produkcyjnym, zdrowy senior), podniesienie efektywności i skuteczności programu przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym.

KOMPETENCJE ZDROWOTNE

Cel szczegółowy 3  Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017- 2020:  Rozwój kompetencji zdrowotnych na wszystkich etapach życia i we wszystkich pełnionych rolach (zdrowa matka, zdrowe dziecko, zdrowy człowiek w wieku produkcyjnym, zdrowy senior)

Cel Operacyjny 4 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020: Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, reakcji oraz nauki.

Nazwa i nr zadania:

3.1.Wsparcie akcji informacyjnych zmierzających do wzrostu świadomości dotyczącej korzyści wynikających ze szczepień ochronnych.

3.5. Realizacja lub wsparcie projektów edukacyjnych i kampanii dotyczących zakażeń przenoszonych drogą płciową.

EDUKACJA ZDROWOTNA

3.1.Wsparcie akcji informacyjnych zmierzających do wzrostu świadomości dotyczącej korzyści wynikających ze szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)

3.5.Realizacja lub wsparcie projektów edukacyjnych i kampanii dotyczących zakażeń przenoszonych drogą płciową (HPV).

Opracowanie materiałów edukacyjnych na temat roli szczepień ochronnych oraz badań profilaktycznych (cytologii), które wykorzystane będą w trakcie wizyty kwalifikacyjnej oraz szczepienia dziecka, a także przekazane do gdańskich szkół podstawowych, celem przekazania rodzicom 12-latków, jednocześnie umieszczone zostaną na stronach internetowych urzędu oraz w systemach elektronicznych szkół.


Termin realizacji zadań: nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019r.


Beneficjentami mogą być:

Odbiorcy bezpośredni: mieszkańcy Gdańska, w tym rodzice, opiekunowie

Odbiorcy pośredni: ich otoczenie lokalne, regionalne, ponadregionalne i globalne

Kwota zaplanowana na realizacje zadania: łącznie 50 000,00 zł, w roku 2019

UWAGA! Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadania znajdują się w załączniku Nr 1 do zarządzenia o konkursie. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama