Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Dotacje na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce - ogólnopolskie projekty...

Reklama
Dotacje na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce - ogólnopolskie projekty systemowe
Nabór od 25.09.2019 do 16.12.2019 15:00
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mniejszości narodowe
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyjmuje wnioski o udzielenie dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

Obszar wsparcia III - ogólnopolskie projekty systemowe. Projekty dotyczą jednej dziedziny, przy czym preferowane będą działania, obejmujące programy stypendialne dla uczniów i studentów pochodzenia romskiego, a także organizację podyplomowych studiów romologicznych.

Wnioski na realizację zadań w ww. obszarze wsparcia należy składać do właściwego wojewody, w dwóch egzemplarzach, do 16 grudnia 2019 r.

W przypadku wysłania wniosku pocztą tradycyjną, decyduje data wpływu wniosku do urzędu.

„Informacja” wraz z załącznikiem, tj. arkuszem kalkulacyjnym do przygotowania wniosku i sprawozdania obejmującego realizację zadań jednostkowych (Obszar wsparcia III - ogólnopolskie projekty systemowe) znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakładce: Mniejszości narodowe i etniczne - Romowie - Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 - Program integracji społeczności romskiej w Polsce w roku 2020 - patrz poniżej: Pokaż stronę programu.

Reklama