Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Dotacje na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce -ogólnopolskie projekty systemowe

Reklama
Nabór od 25.09.2019 do 16.12.2019 15:00
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mniejszości narodowe
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyjmuje wnioski o udzielenie dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

Obszar wsparcia III - ogólnopolskie projekty systemowe. Projekty dotyczą jednej dziedziny, przy czym preferowane będą działania, obejmujące programy stypendialne dla uczniów i studentów pochodzenia romskiego, a także organizację podyplomowych studiów romologicznych.

Wnioski na realizację zadań w ww. obszarze wsparcia należy składać do właściwego wojewody, w dwóch egzemplarzach, do 16 grudnia 2019 r.

W przypadku wysłania wniosku pocztą tradycyjną, decyduje data wpływu wniosku do urzędu.

„Informacja” wraz z załącznikiem, tj. arkuszem kalkulacyjnym do przygotowania wniosku i sprawozdania obejmującego realizację zadań jednostkowych (Obszar wsparcia III - ogólnopolskie projekty systemowe) znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakładce: Mniejszości narodowe i etniczne - Romowie - Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 - Program integracji społeczności romskiej w Polsce w roku 2020 - patrz poniżej: Pokaż stronę programu.

Reklama