Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Dotacje na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce - małe granty

Reklama
Nabór od 25.09.2019 do 31.10.2019 15:00
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mniejszości narodowe
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyjmuje wnioski o udzielenie dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

Program integracji realizowany jest w dziedzinach: edukacja, mieszkalnictwo, zdrowie, praca oraz dziedzina komplementarna edukacja kulturalna.

Zgłoszone wnioski mogą dotyczyć następujących obszarów aktywności:

Obszar wsparcia II - Małe granty. Zadanie jednostkowe (interwencyjne) - o zasięgu lokalnym (gmina- miasto), najczęściej dotyczą jednej dziedziny.

Wnioski na realizację zadań w ww. obszarze wsparcia należy składać do właściwego wojewody, w dwóch egzemplarzach, w terminie do 31 października 2019 r.

W przypadku wysłania wniosku pocztą tradycyjną, decyduje data wpływu wniosku do urzędu.

„Informacja” wraz z załącznikiem, tj. arkuszem kalkulacyjnym do przygotowania wniosku i sprawozdania obejmującego realizację zadań jednostkowych (obszar wsparcia II – Małe granty) znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakładce: Mniejszości narodowe i etniczne - Romowie - Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 - Program integracji społeczności romskiej w Polsce w roku 2020 - patrz poniżej: Pokaż stronę programu.

Reklama