Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Małe Dotacje w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 2019 roku

Reklama
Nabór od 25.09.2019 do 10.10.2019 00:00
Dzielnica Targówek
Łączny budżet 17 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Targówek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Małe Dotacje w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 2019 roku..

Środki z zakresu  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zadanie:

a.powinno wzmacniać więzi i zainteresowanie mieszkańców z ich miejscem zamieszkania oraz budować współczesną tożsamość mieszkańców dzielnicy;

b.powinno mieć charakter ogólnodostępny i być adresowane do możliwie dużej liczby mieszkańców;

c.powinno w istotny sposób wpływać na poszerzenie oferty kulturalnej dzielnicy.

W ofercie należy przedstawić szczegóły programowe przedsięwzięcia w sposób umożliwiający dokonanie właściwej oceny merytorycznej oraz uwzględnić m.in. zapewnienie promocji i kompleksowej obsługi organizacyjno-technicznej (w tym uwarunkowania związane z uczestnictwem osób starszych i niepełnosprawnych), sporządzenie relacji i dokumentacji fotograficznej realizowanego przedsięwzięcia.

Oferty złożone w Generatorze, bez dostarczenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty, nie podlegają dalszej procedurze oceny oferty.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama