Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Utrzymanie samodzielności żołnierzy biorących udział w Powstaniu Warszawskim polegające na prowadzeniu Domu Dziennego Wsparcia dla...

Reklama
Utrzymanie samodzielności żołnierzy biorących udział w Powstaniu Warszawskim polegające na prowadzeniu Domu Dziennego Wsparcia dla Powstańców Warszawskich
Nabór od 24.09.2019 do 14.10.2019 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 1,855 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Utrzymanie samodzielności żołnierzy biorących udział w Powstaniu Warszawskim polegające na prowadzeniu Domu Dziennego Wsparcia dla Powstańców Warszawskich.

Projekty konkursowe obejmować powinny:

- wsparcie żołnierzy Powstania Warszawskiego, które polegać powinno na realizacji działań odpowiadających indywidualnym potrzebom wybranych osób w zakresie ich codziennego funkcjonowania takich jak:

 • opieka,
 • animacja zajęć,
 • ciepłe posiłki (na miejscu od pon. do pt. oraz zapewnienie posiłków na weekend),
 • stworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań,
 • stworzenie przestrzeni do odpoczynku,
 • konsultacje prawne,
 • konsultacje psychologiczne oraz trening pamięci,
 • zajęcia usprawniające (gimnastyka, fizjoterapia),
 • usługi fryzjerskie i kosmetyczne (podolog),
 • zapewnienie dostępu do informacji o ofercie Miasta dla Żołnierzy Powstania Warszawskiego oraz ofercie pomocy społecznej w m.st. Warszawie.

 

- organizowanie działań sprzyjających podtrzymywaniu i nawiązywaniu relacji społecznych (koncerty, spotkania, wydarzenia artystyczne), w tym międzypokoleniowych przede wszystkim z dziećmi i młodzieżą z warszawskich szkół i przedszkoli.

- dotarcie z informacją i zaproszeniem do korzystania z usług domu dziennego wsparcia do żołnierzy Powstania Warszawskiego.

- obsługa techniczna wydarzeń realizowanych dla Powstańców w lokalu przy ul. Nowolipie 22 oraz ich rejestracja zwłaszcza wspomnień Powstańców z Powstania Warszawskiego w celu popularyzacji. Zebrany materiał  będzie wykorzystywany w trakcie spotkań z młodzieżą szkolną oraz na potrzeby m.st. Warszawy.

- remont 3 dodatkowych łazienek w lokalu, w którym tymczasowo znajduje się dom wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22.

- zaangażowanie wolontariuszy jako pomoc w codziennej opiece nad bywalcami Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich.

 

 

Szczegółowe warunki realizacji zadania:

 • grupa docelowa zadania: osoby będące kombatantami w rozumieniu art. 1 ustawy
  z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U.2018 poz. 276 t.j. z późn. zm.) mieszkające na terenie m.st. Warszawy, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim,
 • dotarcie i  udzielenie wsparcia Powstańcom Warszawskim zamieszkałym na terenie m.st. Warszawy,
 • zgodność działań z potrzebami grupy docelowej
 • zapewnienie możliwości transportu uczestników projektu do i z placówki, w której wsparcie będzie udzielane,
 • zapewnienie odpowiednich zasobów kadrowych, w odniesieniu do charakteru realizowanego projektu,
 • informacja o realizacji projektu skierowana do środowisk powstańczych we wszystkich dzielnicach m.st. Warszawy,
 • wykonanie prac remontowych dodatkowych łazienek.

 

Dokumentacja realizacji zadania:

 • karty czasu pracy osób zaangażowanych w projekt, 
 • lista osób objętych wsparciem,
 • opis zrealizowanej oferty,
 • dokumentacja fotograficzna.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama