Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak się zachować w razie zagrożenia atakiem terrorystycznym?

Reklama
Nabór od 23.09.2019 do 10.10.2019 15:00
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Organizacje pozarządowe, Dorośli, Dzieci

Zadanie dotyczy przeprowadzenia warsztatów dla pracowników edukacyjnych i personelu siedmiu szkół podstawowych w zakresie przekazania wiedzy oraz rozwijania umiejętności właściwego reagowania w sytuacji zagrożenia atakiem terrorystycznym.

Składana oferta powinna określać w szczególności liczbę osób objętych szkoleniem, ilość godzin dydaktycznych, a także program oraz opis metod wykorzystywanych w ramach warsztatów. Zajęcia powinny być prowadzone przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z zakresu objętego warsztatami. Przy ocenie merytorycznej pod uwagę wzięte zostaną takie czynniki, jak liczba osób objętych warsztatami oraz minimalna i maksymalna liczebność grup warsztatowych, zapewniająca efektywność podejmowanych działań. Zadeklarowana przez Oferenta liczebność grup stanowić będzie podstawę do zastrzeżenia minimalnej liczebności grup szkoleniowych w umowie.

Dyrektorzy szkół, w których realizowane mają być warsztaty zobowiązali się do nieodpłatnego udostępnienia sal. Oferta powinna obejmować również koszty przeprowadzenia działań ewaluacyjnych (w szczególności wydruk i przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej przygotowanej przez Ewaluatora Programu „Bezpieczny Kraków”).

Reklama