Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Małe dotacje z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku na realizację działań...

Reklama
Małe dotacje z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku na realizację działań dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wynikające z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017-2020
Nabór od 18.03.2019 do 16.12.2019 00:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 64,1 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Rodzina

Małe dotacje z  zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku na realizację  zadań dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wynikające z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017-2020.

Po złożeniu oferty elektronicznie należy wydrukować potwierdzenie złozenia oferty i dostarczyć do sekretariatu Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 w godzinach 8:00 -16:00. Potwierdzenie złożenia oferty musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z imienną piezęcią, a w przypadku braku pieczątki - czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę.

Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę dostarczenia do Biura potwierdzenia złożenia oferty.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama