Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: Promocja demokracji lokalnej w Opolu – Opole w rytmie działania

Reklama
Nabór od 20.09.2019 do 11.10.2019 12:00
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie w 2019 r. realizacji zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (Promocja demokracji lokalnej w Opolu – Opole w rytmie działania).

Działania: Opole w rytmie działania – Kampania świadomościowa. Cykl spotkań, szkoleń, warsztatów dla uczniów opolskich szkół w zakresie wykorzystania narzędzi partycypacji społecznej.

Zorganizowanie spotkań/szkoleń/warsztatów dla uczniów opolskich szkół mających
na celu przekazanie młodym ludziom praktycznej wiedzy na temat narzędzi partycypacji społecznej w tym: budżetu obywatelskiego, konsultacji społecznych, inicjatywy lokalnej, działalności rad dzielnic oraz wszelkich działań na rzecz budowania demokracji lokalnej.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

  • zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań/szkoleń/warsztatów w wyżej określonym zakresie,

  • minimalna liczba beneficjentów zadania: 200 osób.

Oczekiwane zmiany społeczne: zwiększenie wiedzy w zakresie wykorzystania narzędzi partycypacji społecznej w tym: budżetu obywatelskiego, konsultacji społecznych, inicjatywy lokalnej, działalności rad dzielnic oraz wszelkich działań na rzecz budowania demokracji lokalnej.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie ww.opole.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora ofert mija dnia 11 października 2019 r. o godz. 12.00.

Potwierdzenia z Generatora należy złożyć w Centrum Dialogu Obywatelskiego ul. Damrota 1, piętro II, pokój 206 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola Rynek-Ratusz, 45-015 Opole.

W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert za pośrednictwem Generatora, proszę o kontakt z pracownikami Centrum Dialogu Obywatelskiego codziennie w godzinach pracy urzędu.

Dodatkowo w dniu 3 października 2019 r. w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego pełniony będzie dyżur konsultacyjny w godzinach od 730 – 1700.

Reklama