Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nabór ofert w trybie art. 19a. Małe dotacje: środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a. Małe dotacje: środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2019 r. (Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych))
Nabór od 05.07.2019 do 19.09.2019 14:45
Dzielnica Białołęka
Łączny budżet 15 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Środki z zakresu: Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjncyh i sportowo - rekreacyjnych.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie/finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferenta jest złożenie oferty za pośrednictwem Generatora.

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków. Po elektronicznym złożeniu oferty należy wydrukować potwierdzenie jej złożenia. Potwierdzenie złożenia oferty musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. (Nie wystarczy parafowanie dokumentu). Następnie wygenerowane potwierdzenie należy dostarczyć do Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przy ul. Modlińskiej 197, 03-122 Warszawa i złożyć w punkcie podawczym (stanowisko 20-25).

Oferty złożone w Generatorze, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty, nie podlegają dalszej procedurze oceny oferty.

Sugerowany termin rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 40 dni kalendarzowych od dnia złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty.

Kwota dofinansowania/finansowania  zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni (termin realizacji zadania musi zawierać się w 2019 roku). 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama