Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Prowadzenie działalności edukacyjno-integracyjnej społeczności lokalnej - "Paulińska 14"

Reklama
Nabór od 19.09.2019 do 15.10.2019 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej
Łączny budżet 1,808 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 1,808 mln PLN
Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Partycypacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNO-INTEGRACYJNEJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ - "PAULIŃSKA 14".

Zadanie polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu:
· zajęć literackich propagujących międzypokoleniowe czytanie książek;
· zajęć ekologicznych obejmujących w szczególności prezentację dot. wpływu
zanieczyszczenia środowiska na wybrany ekosystem i edukację dotyczącą działań, jakie
mogą być podejmowane na poziomie jednostki i społeczności lokalnej w zakresie
ochrony przyrody;
· spotkania z okazji św. Mikołaja, propagujące w szczególności polskie tradycje
świąteczne, w trakcie którego najmłodsi uczestnicy (ok. 50 dzieci) otrzymają
okolicznościowe paczki
Zajęcia i/lub spotkania powinny:
· mieć formę atrakcyjną dla uczestników, aktywizującą ich do wspólnych działań, w tym
również na świeżym powietrzu
· być promowane w sposób zapewniający optymalną frekwencję
W celu realizacji powyższych działań dopuszcza się:
· wykonanie niezbędnych prac modernizacyjnych obiektu, w którym mają się odbywać
zajęcia, zapewniających jego dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa
przeciwpożarowego oraz sanitarno-epidemiologicznego
· budowa placu zabaw
· opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej
Beneficjentem zadania jest społeczność lokalna, ze szczególnym uwzględnieniem wrocławskich
rodzin.

Źródło: Urząd Miejski Wrocławia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama