Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konferencje, seminaria, szkolenia - Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach...

Reklama
Konferencje, seminaria, szkolenia - Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywacyjnym na lata 2017 – 2020
Nabór od 27.08.2019 do 11.09.2019 16:00
WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN

Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017 – 2020 oraz Budźetu Obywatelskiego na latach 2018.

Cel główny programu

Wydłużenie życia w zdrowiu oraz ograniczenie skali zachorowań na choroby cywilizacyjne, w tym: zmniejszenie ryzyka występowania schorzeń, wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wpływu stylu życia i warunków środowiskowych na zdrowie, w tym promocja zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, rozwój kompetencji zdrowotnych na wszystkich etapach życia i we wszystkich pełnionych rolach (zdrowa matka, zdrowe dziecko, zdrowy człowiek w wieku produkcyjnym, zdrowy senior), podniesienie efektywności i skuteczności programu przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym.

KOMPETENCJE ZDROWOTNE

Cel szczegółowy 4  Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017- 2020: podniesienie efektywności i skuteczności programu przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym

Cel Operacyjny 4 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020: Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, reakcji oraz nauki.

Nazwa i nr zadania: 4.6 Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań przedstawicieli podmiotów działających w obszarze zdrowia publicznego.

KOORDYNACJA

4.6.Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań z mieszkańcami przedstawicieli podmiotów działających
w obszarze zdrowia publicznego na temat zdrowego, aktywnego stylu życia, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, działań podnoszących świadomość za stan własnego zdrowia.


Termin realizacji zadań: nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019r.


Beneficjentami mogą być:

Odbiorcy bezpośredni: mieszkańcy Gdańska

Odbiorcy pośredni: ich otoczenie lokalne, regionalne,  ponadregionalne i globalne.

Kwota zaplanowana na realizacje zadania: łącznie 100 000,00 zł, w roku 2019

UWAGA! Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadania znajdują się w załączniku Nr 1 do zarządzenia o konkursie. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama