Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Pierwsza pomoc - Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego...

Reklama
Pierwsza pomoc - Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywacyjnym na lata 2017 – 2020
Nabór od 27.08.2019 do 11.09.2019 16:00
WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 283,04 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 283,04 tys. PLN

Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017 – 2020 oraz Budźetu Obywatelskiego na latach 2018.

Cel główny programu

Wydłużenie życia w zdrowiu oraz ograniczenie skali zachorowań na choroby cywilizacyjne, w tym: zmniejszenie ryzyka występowania schorzeń, wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wpływu stylu życia i warunków środowiskowych na zdrowie, w tym promocja zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, rozwój kompetencji zdrowotnych na wszystkich etapach życia i we wszystkich pełnionych rolach (zdrowa matka, zdrowe dziecko, zdrowy człowiek w wieku produkcyjnym, zdrowy senior), podniesienie efektywności i skuteczności programu przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym.

KOMPETENCJE ZDROWOTNE

Cel Szczegółowy 3  Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017- 2020:  Rozwój kompetencji zdrowotnych na wszystkich etapach życia i we wszystkich pełnionych rolach (zdrowa matka, zdrowe dziecko, zdrowy człowiek w wieku produkcyjnym, zdrowy senior)

Cel Operacyjny 5 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020:  Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się.

Nazwa i nr zadania: 3.21 Realizacja lub wsparcie programów i warsztatów edukacyjnych dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, kierowanych do różnych grup odbiorców.

KOMPETENCJE ZDROWOTNE

Realizacja programu „Bezpieczny Gdańsk - Zostań bohaterem, uratuj komuś życie, naucz się jak to robić”. Przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych dla 1400 mieszkańców Gdańska, uczących pierwszej pomocy przedmedycznej (masaż serca, sztuczne oddychanie, postępowanie w przypadku krwotoków, ran, oparzeń, wypadków). Szkolenie 1 raz w miesiącu w każdej z 35 dzielnic.


Termin realizacji zadań: nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019r.


Beneficjentami mogą być:

Odbiorcy bezpośredni: wszyscy mieszkańcy Gdańska

Odbiorcy pośredni: ich otoczenie lokalne, regionalne, ponadregionalne i globalne

Kwota zaplanowana na realizacje zadania: łącznie 283 040,00 zł, w roku 2019

UWAGA! Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadania znajdują się w załączniku Nr 1 do zarządzenia o konkursie. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama