Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie...

Reklama
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2019 roku
Nabór od 19.09.2019 do 10.10.2019 15:30
Departament Organizacyjny i Kadr
Łączny budżet 70 tys. PLN
Do 97% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Organizacyjny i Kadr ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2019 roku..

Realizacja projektów ma wpisywać się w corocznie obchodzone Dni Kultury Solidarności – grupę przedsięwzięć realizowanych pod wspólną marką, które mają służyć kształtowaniu w mieszkańcach Wielkopolski postaw odpowiedzialności obywatelskiej
i solidarności społecznej w oparciu o tradycje Wielkopolski.

 

Tegoroczne projekty powinny być poświęcone kobietom, które w naszej wspólnej historii Wielkopolski przyczyniły się do sukcesu walki o niepodległość.  Chcemy przywrócić pamięć o kobietach, które w różnych okresach naszej historii brały czynny i aktywny udział
w dziejących się  wydarzeniach, których dewizą była  „Troska o dobro wspólne”.  Przywołanie postaci bohaterek, często zapomnianych,  odkrycie niesamowitych historii powinno stać się kolejną cegiełką w odzyskiwaniu kobiecej perspektywy w historii Wielkopolski.  Kobiety wciąż nie mają należnego im miejsca w historii, choć w walce o wolność i demokrację odegrały bardzo ważną rolę. Oprócz bycia matkami i żonami, brały aktywny udział w życiu obywatelskim, współdziałając w pracy podejmowanej dla społecznego dobra. Sukcesy walk
o wolność i niepodległość w Wielkopolsce były wynikiem wielu lat wytężonej i systematycznej pracy organicznej, a tę skutecznie wykonywały właśnie kobiety.  

Proponowane projekty powinny również nawiązywać do idei dziedzictwa historycznego Wielkopolski,  poprzez promowanie jej współczesnych form i przykładów.

Projekty poprzez swój charakter edukacyjny powinny nawiązywać do idei solidarności
i partnerstwa. W związku z powyższym cele tegorocznych Dni Kultury Solidarności powinny być realizowane we współpracy z innym organizacjami pozarządowymi (w ramach formalnego lub nieformalnego partnerstwa). Wydarzenia powinny mieć charakter ponadlokalny, obejmując szerokie grono uczestników i odbiorców oraz być realizowane we współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Tegoroczne wydarzenia będą odbywać się w dniach od 8 listopada 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Termin zakończenia naboru ofert: 10 października 2019 roku.

 

 Zadanie może być realizowane poprzez:

  • organizację wydarzenia (m.in.: konferencji, seminarium, szkolenia, warsztatów, debaty programowej, panelu ekspertów, wydarzenia artystycznego) o wymiarze ponadregionalnym, regionalnym lub ponadlokalnym, z szerokim gronem uczestników i beneficjentów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
  • organizację wydarzenia w innowacyjny sposób podchodzącego do zagadnienia tworzenia społeczeństwa obywatelskiego i edukacji obywatelskiej, nawiązującego do doświadczeń Wielkopolski w tym obszarze,
  • organizację innych działań opiniotwórczych lub edukacyjnych wykorzystujących nośniki elektroniczne (np.: filmy, Internet), prowadzących do debaty publicznej, akcji społecznej, akcji promocyjno-informacyjnej, wystawy itp.

 

Więcej informacji można znaleźć w ogłoszeniu konkursowym, którego lektura jest obowiązkowa dla każdego uczestnika konkursu! 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama