Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie...

Reklama
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2019 roku
Nabór od 19.09.2019 do 10.10.2019 15:30
Departament Organizacyjny i Kadr
Łączny budżet 70 tys. PLN
Do 97% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Organizacyjny i Kadr ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2019 roku..

Realizacja projektów ma wpisywać się w corocznie obchodzone Dni Kultury Solidarności – grupę przedsięwzięć realizowanych pod wspólną marką, które mają służyć kształtowaniu w mieszkańcach Wielkopolski postaw odpowiedzialności obywatelskiej
i solidarności społecznej w oparciu o tradycje Wielkopolski.

 

Tegoroczne projekty powinny być poświęcone kobietom, które w naszej wspólnej historii Wielkopolski przyczyniły się do sukcesu walki o niepodległość.  Chcemy przywrócić pamięć o kobietach, które w różnych okresach naszej historii brały czynny i aktywny udział
w dziejących się  wydarzeniach, których dewizą była  „Troska o dobro wspólne”.  Przywołanie postaci bohaterek, często zapomnianych,  odkrycie niesamowitych historii powinno stać się kolejną cegiełką w odzyskiwaniu kobiecej perspektywy w historii Wielkopolski.  Kobiety wciąż nie mają należnego im miejsca w historii, choć w walce o wolność i demokrację odegrały bardzo ważną rolę. Oprócz bycia matkami i żonami, brały aktywny udział w życiu obywatelskim, współdziałając w pracy podejmowanej dla społecznego dobra. Sukcesy walk
o wolność i niepodległość w Wielkopolsce były wynikiem wielu lat wytężonej i systematycznej pracy organicznej, a tę skutecznie wykonywały właśnie kobiety.  

Proponowane projekty powinny również nawiązywać do idei dziedzictwa historycznego Wielkopolski,  poprzez promowanie jej współczesnych form i przykładów.

Projekty poprzez swój charakter edukacyjny powinny nawiązywać do idei solidarności
i partnerstwa. W związku z powyższym cele tegorocznych Dni Kultury Solidarności powinny być realizowane we współpracy z innym organizacjami pozarządowymi (w ramach formalnego lub nieformalnego partnerstwa). Wydarzenia powinny mieć charakter ponadlokalny, obejmując szerokie grono uczestników i odbiorców oraz być realizowane we współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Tegoroczne wydarzenia będą odbywać się w dniach od 8 listopada 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Termin zakończenia naboru ofert: 10 października 2019 roku.

 

 Zadanie może być realizowane poprzez:

  • organizację wydarzenia (m.in.: konferencji, seminarium, szkolenia, warsztatów, debaty programowej, panelu ekspertów, wydarzenia artystycznego) o wymiarze ponadregionalnym, regionalnym lub ponadlokalnym, z szerokim gronem uczestników i beneficjentów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
  • organizację wydarzenia w innowacyjny sposób podchodzącego do zagadnienia tworzenia społeczeństwa obywatelskiego i edukacji obywatelskiej, nawiązującego do doświadczeń Wielkopolski w tym obszarze,
  • organizację innych działań opiniotwórczych lub edukacyjnych wykorzystujących nośniki elektroniczne (np.: filmy, Internet), prowadzących do debaty publicznej, akcji społecznej, akcji promocyjno-informacyjnej, wystawy itp.

 

Więcej informacji można znaleźć w ogłoszeniu konkursowym, którego lektura jest obowiązkowa dla każdego uczestnika konkursu! 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama