Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: „Dolnośląskie Małe Granty"

Reklama
Nabór od 20.09.2019 do 10.10.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  pn. „Dolnośląskie Małe Granty".

Cel konkursu
1. Konkurs ma na celu wyłonienie oferty na realizację zadania publicznego realizowanego na rzecz społeczności Dolnego Śląska wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
2. Rozwój kapitału społecznego i obywatelskiego, poprzez:
a) wsparcie oddolnej aktywności mieszkańców,
b) umożliwienie realizacji inicjatyw społecznych w lokalnych środowiskach,
c) aktywizacja mieszkańców Dolnego Śląska w zakresie rozwiązywania problemów i podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej.

Konkurs ma na celu wyłonienie operatora projektu „Dolnośląskie Małe Granty”. Warunki realizacji, termin, kryteria oceny formalnej i merytorycznej określa ogłoszenie konkursowe - patrz poniżej "Pokaż stronę programu".

Reklama