Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Nabór od 17.09.2019 do 10.10.2019 12:00
Wydział Sportu
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 40 tys. PLN
Gmina Lublin, Wydział Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Kibicuję bezpiecznie.

Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej podejmowanych na rzecz kształtowania postaw pozytywnego i bezpiecznego kibicowania poprzez wykorzystanie pozytywnej energii kibiców do działań na rzecz klubu i miasta, zmianę wizerunku kibica, włączanie do kibicowania osób niepełnosprawnych, nawiązywanie przez stowarzyszenia kibiców partnerstw na szczeblu miejskim i krajowym, poprawę organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych, budowę struktur dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców.

Źródło: Gmina Lublin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama